Ekonomikurs2019-06-05T16:01:37+00:00

18-20 oktober

Kursen ger dig en helhet om hur ekonomin fungerar för ideella förening. En insikt i hur du kan använda de ekonomiska verktygen för att vara med och skapa en långsiktig och hållbar verksamhet i din förening. Du lär dig att förstå ekonomiska termer och begrepp så att du enklare kan diskutera ekonomi med ekonomer. Du får kunskap om olika ekonomiska verktyg som du kan använda i din verksamhet. Kursen börjar på lördag kl. 08.30 och slutar på söndag kl.14.

Kursinnehåll: Kassörens och revisorns roll, hur förvaltar man föreningens ekonomiska tillgångar, det löpande arbetet som t ex bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor, budgetarbete, bokföring och bokslut, GDPR och praktiska övningar. På kursen ska du ta med egen dator och ev. med ditt eget bokföringsprogram som du jobbar med.
Observera, skriv gärna i anmälan vilken bokföringsprogram du brukar jobba med.

Kostnad: 1 500 kr

Sista anmälningsdag: 13 september