Föreningsstämman, 2 juni 20182018-05-30T13:04:57+00:00

Härmed kallar styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola, ekonomisk förening andelsägarna till föreningsstämma lördag den 2 juni 2018 klockan 08.30 på Scandic, Frimurarehotellet i Linköping, S:t Larsgatan 14.

Här är handlingar som du kan ladda ner hem:

Kallelse till föreningsstämman:
Kallelse stämma 20180602

Dagordning:
Dagordning stadgeändring stämma 20180602

Fullmakt för ombud:
Ombudsfullmakt 2018-06-02

Årsredovisning 2017 (verksamhetsberättelse):
VFHS_Arsredovisning_2017

Verksamhetsplan 2018-2019:
Verksamhetsplan VV 2018 2019

Frågor?

Kontakta Barbro From,
barbro.from(a)vastanviksfhs.se