Dövstudier

Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier i höst och för er som har gått på Dövstudier tidigare erbjuder vi en fortsättningskurs-steg 2. Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund(SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Dövstudier steg 1, kursinnehåll:

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Dövstudier steg 2, kursinnehåll:
(för er som deltagit i Dövstudier steg 1)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag. Vi börjar med en kort repetition från första kursen, sen tar vi upp det som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex språkdeprivation och några kapitel från ”Bakom välviljans mask – försvagning av dövsamhället.” av Harlan Lane.

Kursupplägg, hösten 2017
Dövstudier, steg 1 ( 2 helgkurser)
6-8 oktober och 17-19 november
Kurskostnad: 3000 kr, inkl. kost och logi

Dövstudier, steg 1 ( veckokurs )
6-10 november
Kurskostnad: 3000 kr, inkl. kost och logi

Dövstudier, steg 2
8-10 december
Kurskostnad: 1500 kr, inkl. kost och logi

Att anmäla sig till kursen:
Kursen vänder sig till döva, hörselskadade, coda eller hörande anhörig/arbetskamrat. All undervisning sker på svenskt teckenspråk.
Anmäl dig här

Sista datum för anmälan:
Dövstudier, steg 1 (2 x helgkurser): 25 september
Dövstudier, steg 1 (veckokurs): 6 oktober
Dövstudier, steg 2: 1 november

Scroll Up