Engagera dig!2017-03-30T13:12:05+00:00ENGAGERA DIG!

Förra gången blev en succé! Vi kör nu en ny grupp 2018:

26-28 januari och 23-25 mars 2018 på Västanviks folkhögskola i Leksand

Två helgkurser för dig som vill göra något för dövrörelsen!
I samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI).

Kursinnehåll:
Kursen ger dig nya kunskaper och verktyg för att kunna engagera dig i olika uppdrag.
Du får olika perspektiv om hur dövrörelsen har arbetat och var dövrörelsen är på väg?
Alla nyanlända svenskar, hur får vi med dem i dövrörelsen?
Diskussioner och praktiska övningar kring dessa frågor som du har nytta av i ditt fortsatta arbete-engagemang!

På kursen kommer vi att ta upp bland annat: Ledarskap, Organisationskunskap, Genusperspektiv, Dövstudier och Praktiska övningar. Mellan helgkurserna får du en hemuppgift.

Kursdatum:
Helgkurs 1: 26-28 januari (fredagskväll till söndag eftermiddag)
Helgkurs 2: 23-25 mars (fredagskväll till söndag eftermiddag)

Kurskostnad:
3500 kr, helpension dvs. mat och logi, avser boende i dubbelrum.
Kontakta din organisation för mer information ang. kostnaderna.

Anmälan:
Vi förutsätter att du har goda färdigheter i teckenspråk. Alla lektioner sker på svenskt teckenspråk. Du måste vara minst 18 år och du anmäler dig till din medlemsorganisation. Då får du också mer information.

SDR: Alexia Lefebvre, alexia.lefebvre@sdr.org
Länk till SDRs hemsida
SDUF: Sofia Nilsson, sofia@sduf.se
Länk till SDUFs hemsida
SDI: Therese Rollvén, therese.rollven@dovidrott.se
Länk till SDIs  hemsida

När du anmäler dig, skriv eller videofilma dig och förklara varför du vill delta på kursen.
Varje organisation har 8 platser, så anmäl dig redan idag!

Sista anmälningsdag:
17 november 2017