Taktilt teckenspråk 2017-02-23T09:40:59+00:00

Kursinbjudan
till personal som arbetar med barn, elever som är  i behov av taktilt teckenspråk,
22-24 maj 2017

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind.

Kursen vänder sig till personal som dagligdags arbetar med barn, elever som har medfödd dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning och spontant inte har utvecklat ett språk i den miljö de befinner sig i. Under kursen kommer du att få utveckla dina teckenspråkskunskaper och förmåga att se, tolka och stötta de kommunikativa uttryck som barn, elever med medfödd dövblindhet visar.

Innehåll: Svenskt teckenspråk, teckenspråk i taktil form, socialhaptiska signaler, förutsättning för kommunikationsutvckling och kroppsliga känslouttryck samt praktiska övningar. Vi använder gruppens kunskaper och erfarenheter för att hitta gemensamma nämnare i de situationer man ställs inför i sitt arbete för att skapa möjligheter att se och att förstå det man ser.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i svenskt teckenspråk.

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola. Kursstart måndag 22 maj med lunch kl.12.00 och avslutas med fika kl 15.00 den 24 maj.
Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk.

Kostnad: 5 300 kr pp (exkl moms). I priset ingår kursdagar med helpension och boende i dubbelrum.
Anmäl dig senast den 21 april, det finns 20 platser på kursen.

Välkommen med din anmälan!

Kati Petters / kursadministratör
Tel 0247-641 03
Kati.petters@vastanviksfhs.se

————————————————
TUFF- Teckenspråkutbildning för föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en förälder.

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen. Utbildningen omfattar max 240 timmar och är kostnadsfri. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ansvarig myndighet och utvärderar utbildningen.

Utbildningen finns förlagd över hela landet hos olika utbildningsanordnare och man väljer den skola som passar familjens behov bäst. Det går även bra att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Kurs i Taktilt teckenspråk: 3 – 6 april

Kurstid: Måndag-torsdag 8.30-16.00 och fredag 8.30-12.00.

Kostnad: Du har fri undervisning och logi på skolan samt fri barntillsyn. Du betalar endast för maten (f.n 890 kronor/vecka/person). Skolan serverar frukost, lunch, middag samt frukt/kaffe för- och eftermiddag.

Som deltagare i TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor från CSN. Du får mera information och blanketter när du kommer till kursen.

Anmälan Anmälan med namn adress och personuppgifter, även på medföljande barn kan göras direkt på startsidan eller skickas till: Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

E-post: kurs@vastanviksfhs.se För mer information: 0247-641 03 eller 0247-641 30