Teckenspråkskurser 2018-06-05T14:58:50+00:00

Teckenspråkskurser

Varmt välkommen till den vackra teckenspråkiga världen. Njut av den talande tystnaden i rofylld miljö. På en veckas intensivkurs får du ett bra avstamp för kommunikation på teckenspråk.

Teckenspråk A

Nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 22 – 26 januari och 17 – 21 sept 2018

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk B

För dig som kan handalfabetet och har ett begränsat teckenförråd.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 16 -20 oktober 2017, 12 – 16 feb 2018 och 15 – 19 okt 2018

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk C

Passar dig som har ett teckenförråd, men behöver fler tecken, grammatik och träning i avläsning.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 13 – 17 november 2017, 5 – 9 mars 2018 och 12 – 16 nov 2018

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe. 2017

Teckenspråk D

Du kan föra en konversation, men behöver djupare kunskaper i grammatik och avläsning.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen:  27 nov – 1 dec 2017, 16 – 20 april 2018 och 26 – 30 nov 2018

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk E

Repetition från Teckenspråk D, kommunikationsövningar, videoavläsning, videoinspelning, fördjupning munrörelser, polysyntetiska tecken, Dövstudier och egen produktion.

Tillfällen: 4 – 8 dec 2017, 14 – 18 maj 2018 och 10 – 14 dec 2018

Vi rekommenderar även sommarkursen för dig som har kommit till den här nivån.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk F

Repetition från Teckenspråk E, videoavläsning, videoinspelning, debatt, faktaberättelser, tempoträning, forts Dövstudier och egen produktion.

Tillfällen: 4 – 8 dec 2017, 14 – 18 maj 2018 och 10 – 14 dec 2018

Vi rekommenderar även sommarkursen för dig som har kommit till den här nivån.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Sommarkurser 2018 Teckenspråk A-F och TUFF bas – fördjupning. Kursen är fullbokad

Alla steg erbjuds under en intensiv vecka. Max 70 deltagare och max 50 barn.

Tillfällen: Vecka 30 och/eller vecka 31 vi tar emot anmälan från 15 september, förtur för föräldrar med döva/hörselskadade barn, TUFF, t o m 1 nov-17. Om du bokar två veckor disponerar ni rummet under mellanliggande helg med självhushåll.

Kostnad

Internat: 4 500 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 700 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Förkunskaper: Teckenspråk A är en nybörjarkurs och fordrar inga förkunskaper. Under sommarkurserna finns samtliga nivåer parallellt. Du har möjlighet att byta grupp om du anmält dig till fel nivå.

Vilken nivå passar mig? Är du osäker på vilken nivå som passar dig, ring oss på skolan telefon 0247-641 03.

Teckenspråkskurs A: Är en nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.

Teckenspråkskurs B: För dig som kan handalfabetet och har ett teckenförråd.

Teckenspråkskurs C: Passar dig som kan föra en vardagskonversation men behöver mer grammatik och ökat ordförråd.

Teckenspråkskurs D: Är lämplig om du läst teckenspråk som C-språk eller arbetar med teckenspråk och behöver träna mer avläsning.

Teckenspråkskurs E: Brukar många som arbetar med teckenspråk välja för att fördjupa sina kunskaper.

Teckenspråkskurs F: Passar om du är teckenspråkig och vill träna översättning och förfina din språkanvändning.

Dag-kollo på Västanvind

Västanviks folkhögskola har en egen förskola. Du är välkommen att, i mån av plats, ta med dig barnen när du går på kurs.

Förskolan ligger inom skolans område och har teckenspråkig profil. Vid behov av assistent, ska denne följa med från hemkommunen.

Under sommarveckorna är även barn över förskoleåldern välkomna.

Kostnad: Den avgift du betalar vid korta kurser är 3 500 kr/barn och vecka. Mer information kan du få från förskolans föreståndare, telefon 0247-641 34 (tal och text).

TUFF-föräldrar

Erbjudande: Nu kan du som är TUFF-förälder delta i våra sommarkurser på de villkor som gäller för övrig TUFF-utbildning. Kontakta oss om du har frågor kring villkoren eller om du är osäker på viken nivå som passar dig.