Styrelsen2018-04-12T16:31:54+00:00

Styrelsen

I skolstyrelsen sitter följande ledamöter på personliga mandat.

Ordförande
Sven-Emil Karmgård, sven-emil.karmgard@vastanviksfhs.se

Vice ordförande
Mona Riis, mona.riis@vastanviksfhs.se

Ledamöter
Karin Byström, karin.bystrom@leksand.se
Ronny de Silva, ronny.desilva@vastanviksfhs.se
Åsa Henningsson, asa.henningsson@vastanviksfhs.se
Isabella Hagnell, isabella.hagnell@vastanviksfhs.se
Liv Lunde-Andersson, liv.lunde@vastanviksfhs.se

Suppleanter
Anita Björkander, anita.bjorkander@orebro.se
Ingrid Rönnblad, ingrid.ronnblad@vastanviksfhs.se
Thomas Spogardh, thomas.spogardh@vastanviksfhs.se
Laith Fathulla, laith.fathulla@vastanviksfhs.se
Renate Tegethoff Jobs, renate.tegethoff@ltdalarna.se
Nicholas Winberg, nicholas.winberg@gmail.com

Adjungerande ledamöter
Rektor: Gunilla Kolm, gunilla.kolm@vastanviksfhs.se.se
Biträdande rektor: Barbro From, barbro.from@vastanviksfhs.se
Ekonomichef: Stig Grosshed, stig.grosshed@vastanviksfhs.se

Fackrepresentanter
Anders Lundberg, anders.lundberg@vastanviksfhs.se
Jan Magnström, jan.magnstrom@vastanviksfhs.se
Johan Erkers, johan.erkers@vastanviksfhs.se