Allmän kurs bas/ högskoleförberedande2018-02-16T15:01:55+00:00

Allmän kurs bas/högskoleförberedande

Kurslängd: 1-3 år

Målgrupp: Döva och hörselskadade

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd. Du kan välja att läsa allmän kurs – bas om du inte är klar med grundskola eller gymnasium. Om du vill uppnå grundläggande behörighet och förbereda dig för högre studier så kan du läsa allmän kurs – högskoleförberedande.

Vill du
•    göra något nytt?
•    förbättra dina ämneskunskaper?
•   komplettera betyg från grundskolan?
•   läsa in gymnasiebetyg?
•   fortsätta studera efter Sfi/Tfi?

Då är allmäns kurs perfekt för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk. I kursen ingår bland annat svenska, svenskt teckenspråk, samhällskunskap, matematik, dövstudier och friskvård. Du har också möjlighet att läsa engelska, historia och religionskunskap. Undervisningen utgår från dina behov och önskemål.

Gymnasiebetyg: Du kan t ex läsa svenska 1,2,3, matematik 1a, b eller c, samhällskunskap 1a1, historia 1a1, engelska 5 och 6 och religionskunskap 1.

Körkort: Du har möjlighet att läsa körkortsteori på skoltid.

Arbetspraktik: Under studietiden får du möjlighet att göra arbetspraktik.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs under hela året.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.