Allmän kurs för personer med dövblindhet2018-02-16T15:05:58+00:00

Allmän kurs för personer med dövblindhet

Kurslängd: 1 år

Målgrupp: Personer med dövblindhet

Här i vår härliga teckenspråksmiljö har du möjlighet att utveckla dig som person och använda taktilt teckenspråk. Vill du förbättra dina ämneskunskaper, då kan du tillsammans med skolans lärare planera dina studier så att de passar dig.

Vill du
•    veta mer om dövblindkunskap?
•    lära dig taktilt teckenspråk?
•    förbättra dina ämneskunskaper?

Då är det här kursen för dig!

Kursinnehåll: Alla undervisning sker på svenskt teckenspråk. I kursen ingår bland annat dövblindkunskap och taktilt teckenspråk. Du kan även studera t. ex samhällskunskap, matematik, svenska och friskvård. Undervisningen utgår från dina behov och önskemål.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: före 15 april

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.