Kurs i Dövstudier

Västanviks folkhögskola anordnar Dövstudier i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges dövas ungdomsförbund och Arbetarnas bildningsförbund. Läs mer om Dövstudier på www.dovstudier.se.

Kursinnehåll: Kursen ger dig en tillbakablick om dövas historia, om teckenspråk och dess utveckling. Och om den orala metoden där man upplevt olika slags förtryck och som sker även i nutid. För att få en förståelse om förtrycket kommer du att få kunskap och en ökad förståelse om dövkultur samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer att bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndromet och Deafhood. Med dessa verktyg fortsätter vi till rörelse för att få en översikt över hur rörelsen har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Som avslutning i kursen kommer du att växa som en medborgare med många nya verktyg.

Att anmäla sig till kursen: Kursen är för till dig, oavsett om du är döv, hörande, anhörig eller arbetskamrat. Vi förutsätter att du har goda färdigheter i teckenspråk. Alla lektioner sker på svenskt teckenspråk. Du får kryssa på de val som du önskar gå på – kryssa för en nybörjargrupp eller avancerad grupp. Om du är osäker på vilken grupp du tillhör, ta kontakt med skolan.

Kursen i tre olika kurser: Du bestämmer vilken kursform som passar dig bäst enligt nedan.

1. Tre helgkurser på Västanviks folkhögskola

4-6 september, 16-18 oktober och 20-22 november 2015

2. En veckokurs på Västanviks folkhögskola

Måndag-fredag, 23-27 november 2015

3. Distanskurs, studera hemma via din dator
Vecka 36-45 (med paus under vecka 44)

Vi startar med första kurshelg 4-6 september på Västanviks folkhögskola. Där får vi lära känna varandra och lära oss hur vi kan studera på distans genom att använda ABF:s distansteknik, vilket innebär att du kan studera hemma och samtala med oss via videosamtalet. Det viktigt att du har en bärbar dator och att du har bredband med hög hastighet hemma. Efter kurshelgen träffas vi varje torsdag på kvällstid, totalt 8 träffar.

Ansökan: Senast 10 augusti 2015. Klicka hör för att lämna ansökan.

Scroll Up