SFI/TFI i Stockholm2018-04-13T10:13:51+00:00

Sfi/Tfi i Stockholm

Målgrupp: Döva/hörselskadade nyanlända

Västanviks folkhögskola – Stockholmsfilialen, här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg. Under kursen får du åka till Leksand för en språkvecka och studera tillsammans med andra deltagarna på Västanviks folkhögskola.

Vill du
•   lära dig svenskt teckenspråk och svenska?
•   lära dig mer om svensk kultur?
•   lära dig hur svenska samhället fungerar?

Då är det här kursen för dig!

Kursinnehåll: Svenskt teckenspråk, svenska och samhällskunskap.
Du kan göra Sfi-prov och få betyg. Skolan är godkänd av Skolverket.

Kurslängd: Undervisning varje vecka: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00-15.00.
Om du inte kan läsa Sfi på dagtid så finns det kvällskurs, torsdagar kl. 17.00-20.00

Antagningskrav: Du måste ha fått fyra siffror i ditt svenska personummer och du måste fylla minst 18 år under läsåret.


Adress: Västanviks folkhögskola – Stockholmsfilialen
SFI för döva
c/o Södertörns Folkhögskola
Box 44055
100 73 Stockholm

Besöksadress: Årstaängsvägen 9 i Liljeholmen 

Kontakt:
Anna Pålsson, e-post: anna.palsson@vastanviksfhs.se
Britt Karmgård, e-post: britt.karmgard@vastanviksfhs.se

Bor du i Stockholms kommun?
Anmäl dig till Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52
Hörselpedagog Guje Schmidt
Tel: 08-508 49 188
Sms: 076-12 49 188
E-post: guje.schmidt@stockholm.se

Bor du inte i Stockholms Stad?
Du som inte bor i Stockholms stad tar kontakt med vuxenutbildningen i din kommun,
som får kontakta rektor Gunilla Kolm , Västanviks folkhögskola
Tel: 0767-71 31 60
Sms: 0767-71 31 60
E-post: Gunilla.kolm@vastanviksfhs.se