DÖVSTUDIER STEG 1     —      11 – 13 februari 2022.

Kursinnehåll:

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Kurstid: 11- 13 februari

Kostnad:   1 500 kr för boende och  helpension fredag lunch – söndag lunch,                         alternativ 750 kr för kurs och mat (exkl boende)

Att anmäla sig till kursen:
Kursen vänder sig till döva, hörselskadade, coda eller hörande.

All undervisning sker på svenskt teckenspråk.  Anmäl dig här