Härmed kallar styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening andelsägarna till föreningsstämma, tisdag den 25 maj 2021 klockan 18.00 på Västanviks folkhögskola i Leksand.

Föreningsstämman hålls digitalt. Vi rekommenderar därför andelsägarna att utse gemensamma ombud. Bolagsverket tillåter i år att ombud får representera fler än stadgarna anger.

Här är handlingar som du kan ladda ner:

Kallelse till föreningsstämman:

Dagordning:

Fullmakt för ombud:

Årsredovisning 2020 (verksamhetsberättelse):

Verksamhetsplan 2021-2022:

Valberedningens förslag till stämman:

Frågor?

Kontakta Barbro From,
barbro.from@vastanviksfhs.se

—————————————————————————————————————————————–