Härmed kallar styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola, ekonomisk förening andelsägarna till föreningsstämma, lördag den 25 maj 2019 klockan 10.00 på Hotell Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2.

Här är handlingar som du kan ladda ner hem:

Kallelse till föreningsstämman:
Kallelse stämma 20190525

Dagordning:
Dagordning stämma 20190525

Fullmakt för ombud:
Ombudsfullmakt 20190525

Årsredovisning 2018 (verksamhetsberättelse):
19-0309 VFHS Arsredovisning 2018

Verksamhetsplan 2019-2020:
Verksamhetsplan VV 2019 2020

Stadgeändringar till stämman:
Stadgeändringar till stämman 25 maj 2019

Frågor?

Kontakta Barbro From,
barbro.from(a)vastanviksfhs.se

—————————————————————————————————————————————–
Information från VBs arbete:

Text: Informationsvideo från Västanviks folkhögskolas valberedning.
Vem sitter med i VB? Vi som sitter med i Västanviks folkhögskolas valberedning som ordinarie ledamöter är jag Henrik Sundqvist, Stockholm, Åsa Gustavsson, Jönköping och Anders Johansson, Norrköping.

Valberedningen har arbetat genom att ha kontakt med skolans styrelse, även deltagit i deras styrelsemöte. Valberedningen har även haft dialog med skolledningen, rektorn och skolans lärare samt elevråd om hur de tycker det fungerat och deras synpunkter på styrelsens arbete.

Valberedningen har tyvärr inte haft direktkontakt med er föreningar som är andelsägare i Västanviks folkhögskola vilket vi beklagar detta men vi avser att utveckla detta arbete så att valberedningen och föreningarna framöver skall ha lättare att kontakta varandra för att få information.

Ni har fått valberedningens förslag inför stämman som äger rum den 25 maj i Karlskrona i samband med SDR:s förbundsmöte.
Det har uppkommit ändringar i valberedningens förslag då Nicolas Winberg meddelat att han önskar lämna sin plats i styrelsen efter att handlingarna kommit ut.
Vi i valberedningen har nu hittat en ersättare till Nicholas och det är Kerstin Olsson från Stockholm.

Sven-Emil Karmgård, Ordförande, vi anser att det har fungerat bra och att han har tillsammans med styrelsen lett skolan på bra sätt och att han har de rätta egenskaper som krävs för att vara ordförande för skolan.
Mona Riis, ledamot, en före detta elev på skolan som brinner för skolans verksamhet och suttit i styrelsen flera år vill fortfarande vara en del av skolans utveckling.
Ronny Da Silva, lärare på riksgymnasiet i Örebro som har kunskaper när det gäller skolans verksamhet och är en bra länk mellan Örebro och Västanviks folkhögskola.

De två nya namnen, Anna-Lena Olehn, Stor erfarenhet ar föreningsliv o bra geografisk spridning samt har bra nätverk i södra Sverige. Hon har stort hjärta för VV, som är en viktigt o naturlig plats för dövrörelsen!

Kerstin Olsson, aktiv sduare, en äkta stolt värmlänning men bor numera i Sthlm sen många år, stora kunskaper kring utbildning o internationellt utvecklingsarbete. Arbetat som lärare många år på Manillaskolan. Positivt att ha olika åldrar inom styrelsen och att Kerstin även kan lyfta upp målgruppen pensionärerna när det gäller kursutbud.

När det gäller valberedningens mandatperiod, så vill Anders Johansson meddela att han inte fortsätter framöver. Både Åsa Gustavsson och Henrik Sundqvist lämnar sin plats till förfogande ifall det finns någon/några som vill vara en del i utvecklingen av skolans styrelse framöver eller om ni vill ha oss kvar.

VBs förslag för skolstyrelsen 2019:
VBs förslag 2019