Härmed kallar styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening andelsägarna till föreningsstämma, tisdag den 25 maj 2021 klockan 18.00 på Västanviks folkhögskola i Leksand.

Föreningsstämman hålls digitalt. Vi rekommenderar därför andelsägarna att utse gemensamma ombud. Bolagsverket tillåter i år att ombud får representera fler än stadgarna anger.

Här är handlingar som du kan ladda ner:

Kallelse till föreningsstämman:                                 Kallelse stämma 20210525

Dagordning:                                                                    Dagordning stämma 20210525

Fullmakt för ombud:                                                    Ombudsfullmakt 20210525

Årsredovisning 2020 (verksamhetsberättelse):  Västanviks FHS årsredovisning 2020 uppslag

Verksamhetsplan 2021-2022:                                    Verksamhetsplan VV 2021 2022

Valberedningens förslag till stämman:                  VBs förslag 2021

Frågor?

Kontakta Barbro From,
barbro.from@vastanviksfhs.se

—————————————————————————————————————————————–