Härmed kallar styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening andelsägarna till föreningsstämma, lördag den 30 maj 2020 klockan 10.00 på Västanviks folkhögskola i Leksand.

Föreningsstämman hålls digitalt. Vi rekommenderar därför andelsägarna att utse gemensamma ombud. Bolagsverket tillåter i år att ombud får representera fler än stadgarna anger.

Här är handlingar som du kan ladda ner hem:

Kallelse till föreningsstämman:
Kallelse stämma 2020 05 30

Dagordning:
Dagordning stämma 2020 05 30

Fullmakt för ombud:
Ombudsfullmakt 2020 05 30

Årsredovisning 2019 (verksamhetsberättelse):
Årsredovisning 2019

Verksamhetsplan 2020-2021:
Verksamhetsplan VV 2020-2021

Stadgeändringar till stämman:
Stadgeändringar till stämman 2020 05 30

Frågor?

Kontakta Barbro From,
barbro.from@vastanviksfhs.se

—————————————————————————————————————————————–