Vid gångvägen mellan skolhuset och skolparkeringen