Dövstudier

Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier och för er som har gått på Dövstudier tidigare erbjuder vi en fortsättningskurs-steg 2. Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund(SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF)

Dövstudier steg 1, kursinnehåll:

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Dövstudier steg 2, kursinnehåll:
(för er som deltagit i Dövstudier steg 1)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag. Vi börjar med en kort repetition från första kursen, sen tar vi upp det som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex språkdeprivation och några kapitel från ”Bakom välviljans mask – försvagning av dövsamhället.” av Harlan Lane.

Dövstudier steg 3
(för er som som deltagit i Dövstudier steg 1 och 2)

Efter en kort repetition från steg 1 och 2, fördjupar vi oss i vårt eget språk, svenskt teckenspråk, hur mår språket idag? Därefter diskuterar vi om vad som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex tvåspråkighet. Vi kommer också att ta upp några kapitel ur boken ”Bakom välviljans mask-försvagning av dövsamhället” av Harlan Lane.

Våren 2020, Dövstudier  steg 1, 15 – 17 maj

1 500 kr för boende och  helpension fredag lunch – söndag lunch

Anmäl dig här