Kursanmälan för korta kurser2018-02-19T14:48:44+00:00

Kursanmälan för korta kurser

Kursnamn*

Kurstid*

Namn*

Personnummer*

Adress*

Postadress*

Ort*

Telefon*

E-mail*

Jag önskar logi på Västanvik*
JaNej

Ange målet med studierna

Du, som anmäler dig till en teckenspråkskurs, berätta om du tidigare genomgått teckenspråkskurs och i så fall vilket material du använt:

 

Anmälan till förskolan

Barnens namn

Personnummer

 

Övriga upplysningar

Vilket barn söks kursen för, döv/hsk.

* - obligatoriska fält