Hoppa till innehållet

TUFF – Teckenspråksutbildning för föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en förälder.

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen. Utbildningen omfattar max 240 timmar och är kostnadsfri. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ansvarig myndighet och utvärderar utbildningen.

Utbildningen finns förlagd över hela landet hos olika utbildningsanordnare och man väljer den skola som passar familjens behov bäst. Det går även bra att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Kurser under året 2023

Bas: 16 – 20 oktober
Fortsättning I: 13 – 17 november
Fortsättning II: 27 nov – 1 dec
Fördjupning: 11 – 15 dec

För döva föräldrar eller anhörig som inte har svenskt teckenspråk som första språk: 30 okt – 3 nov

Kurstid: Måndag-torsdag 8.30-16.00 och fredag 8.30-12.00.

Kostnad: Du har fri undervisning och logi på skolan samt fri barntillsyn för barn i förskoleåldern.
Skolan serverar frukost, lunch, middag samt frukt/kaffe för- och eftermiddag samt kvällsfika.
Du betalar endast för kost:
Vuxen: 1 240 kr/vecka
Barn 4 – 12 år: 640 kr/vecka
Barn 0 – 3 år: gratis

Som deltagare i TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor från CSN. Du får mera information och blanketter när du kommer till kursen.

Anmälan med namn adress och personuppgifter, även på medföljande barn kan göras direkt på startsidan eller skickas till: Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

E-post: kurs@vastanviksfhs.se För mer information: 0247-641 03 eller 0247-641 30

Sommarkurs 2024

Vecka 30 (22 – 26 juli)

Vi tar emot anmälan från den 20 september.  Alla nivåer ordnas samtidigt under en intensiv vecka. Max 70 deltagare och max 50 barn.
Barn mellan 1 – 12 år erbjuds aktiviteter med barnledare. Ungdomar mellan 13 – 17 år erbjuds teckenspråksundervisning 6 lektioner/dag.
Barn som är i behov av egen resursperson/assistent på hemmaplan måste även ha egen resursperson med till Västanvik.

Samling med barn: Måndag kl. 08.30

Kurstider: 
Måndag 09.30-16.00
Tisdag-torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-12.00