Välkommen till Västanviks folkhögskolas TUFF-utbildning!

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en förälder.

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen. Utbildningen omfattar max 240 timmar och är kostnadsfri. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ansvarig myndighet och utvärderar utbildningen.

Utbildningen finns förlagd över hela landet hos olika utbildningsanordnare och man väljer den skola som passar familjens behov bäst. Det går även bra att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Kurser under hösten 2020

Bas: 5 – 9 okt Fortsättning: 9 – 13 nov Fortsättning: 23 – 27 nov Fördjupning: 7 – 11 dec

Kurser under våren 2021

Bas: 22 – 26 februari, Fortsättning I: 22 – 26 mars, Fortsättning II: 19 – 23 april, Fördjupning: 17 – 21 maj

Sommarkurs: vecka 30 2021

Vi tar emot anmälan från den 21 september.  Alla nivåer ordnas samtidigt under en intensiv vecka. Max 70 deltagare och max 50 barn. Barn mellan 1 – 12 år erbjuds aktiviteter med barnledare. Ungdomar mellan 13 – 17 år erbjuds teckenspråksundervisning 6 lektioner/dag. Barn som är i behov ar egen resursperson/assistent på hemmaplan måste även ha egen resursperson med till Västanvik.

Anmäl dig här till sommarkursen, från den 21 sept

 

Kurstid: Måndag-torsdag 8.30-16.00 och fredag 8.30-12.00.

Kostnad: Du har fri undervisning och logi på skolan samt fri barntillsyn. Du betalar endast för maten (2020: 930 kronor/vecka/person. 2021: 1 020 kr/vecka/pers). Skolan serverar frukost, lunch, middag samt frukt/kaffe för- och eftermiddag.

Som deltagare i TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor från CSN. Du får mera information och blanketter när du kommer till kursen.

Anmälan med namn adress och personuppgifter, även på medföljande barn kan göras direkt på startsidan eller skickas till: Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

E-post: kurs@vastanviksfhs.se För mer information: 0247-641 03 eller 0247-641 30