Kurs i Dövstudier

8 – 12 april 2019

Västanviks folkhögskola har sedan 2015 erbjudit flera kurser i Dövstudier steg 1-3. Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund(SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Till våren ordnar vi för första gången Dövstudier för personer med dövblindhet. Kursupplägget är samma med tillägg om dövblindas historia och med anpassning av kurstakt/tempo.

Dövstudier steg 1
kursinnehåll:
Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, och vi kommer också diskutera om dövblindas historia, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Vi sätter också tid på gruppdiskussioner och reflektioner. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Under veckokursen kommer vi ordna två aktivitetskvällar på skolan.

Missa inte denna unika chans!

Vi börjar med måndag på måndag 8 april klockan 9 och avslutar kursen på fredag 12 april klockan 12.00. Det finns möjlighet att komma dagen innan om du har lång resväg.

Kurskostnad: 2 500 kr

Bidrag: Kontakta ditt landsting för bidrag

Kursansvarig: Julia Kankkonen, julia.kankkonen@vastanviksfhs.se

Kursanmälan: Före 13 mars och efteranmälan i mån av platser

Anmäl dig här