Inbjudan till fortbildning för alla tolkcentraler och tolkbolag i Sverige:
”Samspelet mellan döva och hörande teckenspråkstolkar”
22-24 november 2017 på Västanviks folkhögskola i Leksand

I samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) anordnar Västanviks folkhögskola en konferens om samspelet mellan döva och hörande teckenspråkstolkar. Efter SDR:s pilotutbildning för döva tolkar har efterfrågan för denna yrkesgrupp ökat. Därför erbjuder vi denna kurs för både hörande och döva teckenspråkstolkar för att underlätta framtida tolkarbete.

Kursinnehåll:
Kursen ger dig ny kunskap och verktyg för att kunna engagera dig i olika tolkuppdrag.
Vi kommer bl.a. att ta upp samarbetet mellan döva och hörande teckenspråkstolkar, vilka metoder och teknik som finns för att underlätta tolkning, samt olika rollspel.

Föreläsare och gästlärare:
Robert Adam
, döv, certifierad teckenspråkstolk i England, han har även skrivit en bok ” Deaf Interpreters at work”, tillsammans med två andra författare.
Markus Aro, döv teckenspråkstolk och hans hörande tolkkollega berättar hur de jobbar tillsammans i Finland
Juli af Klintberg, från STTF, diskussion om samarbetet mellan hörande och döva teckenspråkstolkar i framtiden.

Kursdatum:
22-24 november 2017
Kurskostnad:
5 500 kr,  inkl helpension, avser boende i dubbelrum,
externat  4 500 kr. Priser exkl moms.

Anmälan:
Anmäl dig här. Alla lektioner är på svenskt teckenspråk och vi förutsätter att du är teckenspråkstolk till yrket.

Välkommen!