Svenska och teckenspråk för hörselskadade nyanlända

Vill du lära dig svenska, svenskt teckenspråk och hitta strategier och metoder för en fungerande kommunikation?

Då välkomnar vi dig att söka den här utbildningen. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd.

Kurslängd: 1 – 2 år

Målgrupp: Personer med hörselnedsättning samt personer som är CI-användare som vill studera svenska och lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö.

Kursinnehåll: Svenskt teckenspråk, svenska och samhällskunskap.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. Du måste ha fått dina fyra sista siffror i ditt svenska personnummer. 

Ansökan: före den 15 april

 

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och för alla studerande.
I studierna ingår även självstudier, temastudier, friluftsdagar och studiebesök.