Svenska som andra språk

I svenska som andraspråk-kursen får du lära dig hur du kan fortsätta att utveckla din svenska på egen hand.

Du får utökad förståelse för tvåspråkighet och tips i studieteknik. Du får kunskaper och övningar hur du skriver svenska meningar samt tips på minnesteknik.

Kursinnehåll:
Skillnader mellan svenskt teckenspråk och svenska

Utveckla ordkunskap

Tvåspråkighet

Studieteknik

Ordföljd och satsdelar

Vanliga missförstånd svenska – teckenspråk

Övningsuppgifter

Kurstid:  27 – 28 november 2021.

Kostnad: 1 500 kr för boende/helpension fredag kväll – söndag.                                                                          750 kr för kurs och mat (exkl boende)

Kursen vänder sig till döva, hörselskadade

All undervisning sker på svenskt teckenspråk.

Kursanmälan gör du genom att anmäla dig här 

Mer information ta kontakt med oss e-post info@vastanviksfhs.se