Kursinbjudan till föräldrar som har barn som är i behov av taktilt teckenspråk,

skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med kursdatum.

 

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind.

Kursen vänder sig till föräldrar till barn med medfödd och förvärvad dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola och ersätter den tidigare Almåsa kursen.

Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk.

För att kunna delta krävs att man har gått landstingets introduktions-/grundutbildning eller har motsvarande teckenspråkskunskaper och att man har kvar av de 240 timmarna som ges inom ramen för TUFF.

Både föräldrar som varit med tidigare och föräldrar som deltar för första gången på TUFF-kurs är välkomna, liksom föräldrar till både barn och ungdomar som har tidig inträffad dövblindhet och barn med senare inträffad dövblindhet.

Barntillsyn ordnas för barn mellan 1 – 12 år, om barnet har assistent på hemmaplan bör assistenten följa med till Västanvik.

För att kursen ska bli så bra som möjligt, vill vi att du anger på anmälningsblanketten vilka behov och önskemål du och ditt barn har.

Skolans kompetenta lärare kommer att undervisa. Dessutom kommer personal från Resurscenter dövblind, RC, att delta med sina specifika kunskaper.

Kostnad: Du har fri undervisning och logi på skolan samt fri barntillsyn. Du betalar endast för maten 380kr/dag. Skolan serverar frukost, lunch, middag, frukt/kaffe för- och eftermiddag.

Barnrabatter: 1 – 3 år 100% och 4 – 12 år 50%

Som deltagare i TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad inkomst eller annat inkomstbortfall från CSN. Likaså bidrag för en resa, per utbildningstillfälle, till och från utbildningsorten betalas av CSN. Utbildningsanordnaren vägleder dig i ansökan till CSN.

Intresseanmälan: kurs@vastanviksfhs.se, det finns 12 platser på kursen, först till kvarn gäller alltså!

 

Välkommen med din anmälan!

 

Sanna Åstrand

Tel 0247-641 03

kurs@vastanviksfhs.se