Kursinbjudan till personal som arbetar med barn, elever som är i behov av taktilt teckenspråk.

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind.

Kursen vänder sig till personal som dagligdags arbetar med barn, elever som har medfödd dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning och spontant inte har utvecklat ett språk i den miljö de befinner sig i.

Under kursen kommer du att få utveckla dina teckenspråkskunskaper och förmåga att se, tolka och stötta de kommunikativa uttryck som barn, elever med medfödd dövblindhet visar.

Innehåll: Svenskt teckenspråk, teckenspråk i taktil form, socialhaptiska signaler och kroppsliga känslouttryck samt praktiska övningar.

Vi använder gruppens kunskaper och erfarenheter för att hitta gemensamma nämnare i de situationer man ställs inför i sitt arbete för att skapa möjligheter att se och att förstå det man ser.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i svenskt teckenspråk.

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola. Kursstart onsdag med lunch kl.12.00 och avslutning fredag med fika kl 14.30.

Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk.

Kostnad: 7 000 kr pp (exkl moms). I priset ingår kursdagar med helpension och boende i dubbelrum.

Anmäl ditt intresse så återkommer vi när vi fått tillräckligt antal deltagare, det finns 20 platser på kursen.

Välkommen med din anmälan!

Sanna Åstrand / kursadministratör

Tel 0247-641 03

kurs@vastanviksfhs.se