Kursinbjudan till personal som arbetar med barn, elever som är i behov av taktilt teckenspråk.

25 – 27 mars 2020

 

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind.

Kursen vänder sig till personal som dagligdags arbetar med barn, elever som har medfödd dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning och spontant inte har utvecklat ett språk i den miljö de befinner sig i.

Under kursen kommer du att få utveckla dina teckenspråkskunskaper och förmåga att se, tolka och stötta de kommunikativa uttryck som barn, elever med medfödd dövblindhet visar.

Innehåll: Svenskt teckenspråk, teckenspråk i taktil form, socialhaptiska signaler och kroppsliga känslouttryck samt praktiska övningar.

Vi använder gruppens kunskaper och erfarenheter för att hitta gemensamma nämnare i de situationer man ställs inför i sitt arbete för att skapa möjligheter att se och att förstå det man ser.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i svenskt teckenspråk.

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola. Kursstart onsdag 25 mars med lunch kl.12.00 och avslutas med fika kl 15.00 den 27 mars.

Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk.

 

Kostnad: 5 500 kr pp (exkl moms). I priset ingår kursdagar med helpension och boende i dubbelrum.

Anmäl dig senast den 29 februari, det finns 20 platser på kursen.

 

Välkommen med din anmälan!

 

Sanna Åstrand / kursadministratör

Tel 0247-641 03

kurs@vastanviksfhs.se