Kursinbjudan till personal som arbetar med barn, elever som är i behov av taktilt teckenspråk.

23 – 25 september 2020

INSTÄLLT:

Då läget fortfarande ser ut som det gör, och att rekommendationerna är att fortsatt hålla avstånd till varandra, har vi beslutat att det under rådande omständigheter blir besvärligt att under säkra förhållanden genomföra kursen ”Taktilt teckenspråk personal.” Vi återkommer under våren med nya datum till hösten 2021.

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind.

Kursen vänder sig till personal som dagligdags arbetar med barn, elever som har medfödd dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning och spontant inte har utvecklat ett språk i den miljö de befinner sig i.

Under kursen kommer du att få utveckla dina teckenspråkskunskaper och förmåga att se, tolka och stötta de kommunikativa uttryck som barn, elever med medfödd dövblindhet visar.

Innehåll: Svenskt teckenspråk, teckenspråk i taktil form, socialhaptiska signaler och kroppsliga känslouttryck samt praktiska övningar.

Vi använder gruppens kunskaper och erfarenheter för att hitta gemensamma nämnare i de situationer man ställs inför i sitt arbete för att skapa möjligheter att se och att förstå det man ser.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i svenskt teckenspråk.

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola. Kursstart onsdag 23 september med lunch kl.12.00 och avslutas med fika kl 15.00 den 25 september.

Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk.

Kostnad: 5 500 kr pp (exkl moms). I priset ingår kursdagar med helpension och boende i dubbelrum.

Anmäl dig senast den 25 augusti 2020, det finns 20 platser på kursen.

Välkommen med din anmälan!

Sanna Åstrand / kursadministratör

Tel 0247-641 03

kurs@vastanviksfhs.se