Teckenspråkslinje för synskadade

Vill du lära dig svenskt teckenspråk och hitta strategier och metoder för en fungerande kommunikation?

Då välkomnar vi dig att söka den här utbildningen. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd.

Kurslängd: 1 termin

Målgrupp: Personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt personer som är CI-användare eller hörande och som vill lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö.

Kursinnehåll: Undervisning i svenskt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation. Samtal och föreläsningar kring strategier och metoder.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: före den 15 april 2020 för kursstart 17 augusti 2020

Ansökan: före 15 april

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och för alla studerande.