Turkos Fokus i styrelsearbete, 16-19 maj 2019

Turkos fokus i styrelsearbete är en helgkurs i samarbete med SDR, SDUF, SDI och Västanviks folkhögskola för er som sitter i styrelsen i olika föreningar, klubbar och sektioner.

Under helgen får du verktyg hur du kan jobba effektivare i ideella arbete, för medlemmar och hur gör du när du får vara ombud på SDR:s kongress/SDUF:s förbundsstämma eller SDI:s förbundsstämma? Hur kan man samarbeta mer med dövföreningen, skolan/elevrådet, andra lokala föreningar eller sektioner? Vad innebär det egentligen att vara ordförande, kassör, sekreterare, valberedning? Hur fungerar ett bra styrelsearbete?

Kostnad: 2000 kr. Det ingår resan, mat och logi. Vi har plats för ca 24 deltagare.

Så här anmäler du dig:

Anmäl dig till din ungdomsklubb/förening, dövförening, idrottssektioner:

SDUF: Anmäl dig här

SDR: Kontakta din dövförening

SDI: Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 6 april 2019