Volontärarbete i Nepal

Västanviks folkhögskola startar en ettårig utbildning i samarbete med Dalarnas Dövas förening (DDF) som i sin tur har ett partnerskap med National Federation of the Deaf Nepal (NFDN) som sträcker sig fram till 2021.

Vill du:

  • resa och upptäcka Nepal?
  • lära känna en annan kultur och samtidigt ge tillbaka till samhället?
  • fundera över internationella rättvisefrågor?
  • göra utlandspraktik i tre månader?

Då är den här utbildningen något för dig!

Kurslängd: 1 år (heltid, med 3 månaders utlandspraktik).

Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade.
Samarbetsprojektet mellan DDF och NFDN avser att främja och stärka dövas möjligheter att få ökad delaktighet och inflytande i beslutprocesser. Deltagarna får möjlighet att upptäcka Nepal och därigenom lära känna deras kultur och språk. Med den insikten är målsättningen att deltagarna ska bidra till den lokala utvecklingen för döva och samtidigt bidra till ökad kunskap i Sverige om dövas situation i Nepal.

Kursinnehåll: På höstterminen får deltagarna utbildning i en mängd relevanta ämnen som ledarskap, organisationskunskap, dövstudier, religionskunskap, överlevnad, m.m. Vårterminen består av tre månaders utlandspraktik i Nepal. Under praktikperioden har man ett projektarbete med sig som man planerar tillsammans med sin handledare före utresan och som följs upp regelbundet under praktikperioden. Tillbaka på skolan får man bearbeta och presentera sitt arbete och därefter möjlighet att delta i en föreläsningsturné runt om i Sverige.

Antagningsvillkor: Du ska ha grundläggande behörighet och ha fyllt 20 år. Personlig intervju där en bedömning görs utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, föreningsarbete, resvana, referenspersonernas utlåtanden och personliga kontakter. Det finns 8 platser.

Kostnader:
All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Du måste fylla minst 20 år under höstterminen för att vara berättigad till studiemedel i form av bidrag och lån. Däremot tillkommer kostnader för utlandspraktik, material och litteratur på ca 35 000 kr. Möjlighet att ta ett merkostnadslån för utlandspraktik finns.
Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial nivå.

Ansökan: Ansökan senast 15 april. Du kallas till intervju.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

Ta chansen att få möjligheter att möta nya människor i en ny värld. Ett år du kommer att minnas länge!