Vill du resa och upptäcka världen, lära känna en annan kultur och samtidigt ge tillbaka till samhället? Internationellt volontärprogram i samarbete med SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund) och DDF (Dalaranas Dövas Förening) på Västanviks folkhögskola i Leksand ger dig möjligheten!

Prova att vara volontär i tre månader. Fundera över internationella rättvisefrågor samtidigt som du får vara kreativ i ditt engagemang. Ett år då du lär många saker om dig själv och om världen!

Kurslängd: 1 år (heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen)

Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade

Kurstid: 17 augusti 2015-10 juni 2016

Ansök senast: 15 april 2015

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet. Du ska ha fyllt 20 år. Vid antagningen görs en bedömning utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, föreningsarbete, referenspersonernas utlåtanden och personliga kontakter.

Kostnader: All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tillkommer deltagaravgift (utlandspraktik, material och litteraturkostnad) på 35 000 kr.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2) Du måste fylla minst 20 år under höstterminen 2015 för att vara berättigad till studiemedel i form av bidrag och lån, möjlighet att ta ett merkostnadslån för utlandspraktik finns.

Kursen är på heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen.

Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen och föreläsningar. Vårterminen består av tre månaders utlandspraktik och avslutas med projektarbete på Västanviks folkhögskola.

Under praktikperioden har du ett studieuppdrag med dig som du planerar tillsammans med din handledare före utresan och som följs upp regelbundet under praktikperioden. Ämnet bestäms individuellt. Tillbaka på skolan får du bearbeta och presentera ditt arbete.

Ta chansen att få möjligheter att möta nya människor i en ny värld. Ett år du kommer att minnas länge!