Målgrupp: Döva/hörselskadade invandrare

Kursinnehåll: Svenskt teckenspråk, svenska – kurs A, B, C och D, samhällsorientering, matematik/privatekonomi, friskvård, arbetspraktik. Under kursen får du lära dig svenskt teckenspråk och lära dig läsa och skriva svenska. Du får göra nationella prov i SFI och kan få betyg. I kursen läser du även matematik, privatekonomi och samhällsorientering samt om dövrörelsen i Sverige. Vi gör ofta studiebesök i anslutning till studierna. Du får möjlighet att göra arbetspraktik och att lära dig söka arbete. Efter kursen kan du fortsätta på skolans allmänna kurs eller annan utbildning.

Antagningskrav: Du måste ha fått uppehållstillstånd i Sverige och du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan senast: Löpande

Övrigt: Ibland anordnar skolan gemensamma aktiviteter t.ex. temadagar och kulturarrangemang, då deltar samtliga kursdeltagare och personal.