Hoppa till innehållet

Teckenspråkslärarutbildning

Teckenspråkslärarutbildning

Det är brist på utbildade teckenspråkslärare i Sverige och för att möta efterfrågan anordnas en grundutbildning i teoretiska och praktiska kunskaper för att undervisa i ämnet teckenspråk för nybörjare. Utbildningen ger ingen formell lärarbehörighet. Utbildningen ges på svenskt teckenspråk.

Vill du:

  • Undervisa i teckenspråk till nybörjare?
  • Utveckla dig i din yrkesroll?

Då är den här utbildningen för dig!

Kurslängd: 1 år

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av det mänskliga mötet, kommunikation mellan människor, är nyfiken på språk och som vill undervisa i ämnet teckenspråk till i första hand vuxna deltagare. Du använder flytande teckenspråk och har grundläggande behörighet från gymnasiet.

Kursinnehåll: Didaktik, drama, dövstudier, materialproduktion, socialpsykologi, samt teckenspråk. I kursen ingår även praktik.

Mål: Efter utbildningen ska du som teckenspråkslärare ha tillräckliga kunskaper i de olika ämnena för att kunna undervisa i teckenspråk för olika målgrupper. Du ska bland annat ha kunskap om språkinlärning, materialutveckling, gruppdynamik och ledarskap. Du ska också ha kunskap om vad en yrkesroll innebär och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot deltagare.

Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial nivå.

Ansökan: före den 31 maj, fram till skolstart kan du ansöka om eventuell restplats, du kallas till intervju.

Kursstart: Teckenspråkslärarutbildningen startar den 17 augusti – 2022.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.