Hoppa till innehållet

Volontärarbete i Nepal

Volontärarbete i Nepal – ny utbildning planeras till hösten 2023

Västanviks folkhögskola startar en ettårig utbildning i samarbete med Dalarnas Dövas förening (DDF) som i sin tur har ett samarbete med National Federation of the Deaf Nepal (NFDN).

Vill du:
• resa och upptäcka Nepal?
• lära känna en annan kultur och samtidigt ge tillbaka till samhället?
• fundera över internationella rättvisefrågor?
• göra utlandspraktik i 3 månader?

Då är den här utbildningen något för dig!

Kurslängd: 1 år (heltid, med 3 månaders utlandspraktik).
Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade.

Samarbetsprojektet mellan DDF och NFDN avser att främja och stärka dövas möjligheter att få ökad delaktighet och inflytande i beslutprocesser. Deltagarna får möjlighet att upptäcka Nepal och därigenom lära känna deras kultur och språk. Med den insikten är målsättningen att deltagarna ska bidra till den lokala utvecklingen för döva och samtidigt bidra till ökad kunskap i Sverige om dövas situation i Nepal.

Kursinnehåll

På höstterminen får deltagarna utbildning i en mängd relevanta ämnen som ledarskap, organisationskunskap, dövstudier, nepalesiskt teckenspråk, religionskunskap, överlevnad, m.m. Vårterminen består av tre månaders utlandspraktik i Nepal. Under praktikperioden har man ett projektarbete med sig som man planerar tillsammans med sin handledare före utresan och som följs upp regelbundet under praktikperioden. Tillbaka på skolan får man bearbeta och presentera sitt arbete och därefter möjlighet att delta i en föreläsningsturné runt om i Sverige.

Kostnader:

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för utlandspraktik, material och litteratur på ca 35 000 kr och reseförsäkring. Möjlighet att ta ett merkostnadslån för utlandspraktik finns.

Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial nivå.

Antagningsvillkor

Du ska ha grundläggande behörighet. Personlig intervju där en bedömning görs utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, föreningsarbete, resvana, referenspersonernas utlåtanden och personliga kontakter.

Det finns 10 platser.