Tolkutbildning för döva

Västanviks folkhögskola anordnar tolkutbildning för döva i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Kurslängd: 2 år med distansstudier på halvfart, åtta fysiska träffar på skolan per år.

Vill du:

  • arbeta med människor?
  • hitta flera kommunikationssätt i tolksituationer?
  • utveckla dig i din yrkesroll?

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom verksamhetsområdet tolkning; dövblindtolkning, internationell tolkning eller tolkning till nyanlända personer.

Kursinnehåll: Utbildningens mål är bland annat att få ökad kunskap om tolkning, etik och kommunikation samt att utveckla tolkningsprocessen med olika kommunikativa strategier.

8 fysiska träffar på skolan
Träffarna blir onsdag lunch till fredag lunch, åtta tillfällen på skolan

Antagningskrav: Grundläggande behörighet. Erfarenhet av tolkning är meriterande men inget krav. Du måste fylla minst 18 år under året. Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betygskopior.

Utbildningen är eftergymnasial och CSN-berättigad.

Kostnad: Du får boende men betalar själv för mat och resor.

Ansökan: före den 15 april. Du kallas till intervju.

Ansök här