Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk.

Utbildningar

Allmän kurs med bas/högskoleförberedande

Allmän kurs med hälsoprofil

Allmän kurs svenska och teckenspråk för nyanlända

Ta körkort – intensivkurs

Tolkutbildning för döva

Teckenspråkstolk- och
dövblindtolkutbildning

Teckenspråkslärarutbildning

Teckenspråkslinje

Teckenspråkslinje för synskadade

Teckenspråkskurser på distans

SFI för döva i Stockholm

Kurser

Teckenspråkskurser

TUFF Teckenspråksutbildning för föräldrar

Dövstudier

Digitalisera dig!

Länkar

Sveriges Dövas Riksförbund

Teckenpedagogerna