Hoppa till innehållet

Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk.

Utbildningar

Allmän kurs, bas och högskoleförberedande

Vill du

 • göra något nytt?
 • förbättra dina ämneskunskaper?
 • komplettera betyg från grundskolan?
 • läsa in gymnasiebetyg?

Då är Allmän kurs perfekt för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Allmän kurs, hälsa och friluftsliv

Vill du

 • uppleva den fantastiska naturen i Dalarna?
 • komplettera ditt betyg?
 • prova olika aktiviteter oavsett årstid?
 • lära dig mer om stresshantering och hälsa?

Då är den här kursen perfekt för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Ett brett yrke med teckenspråk, människor och omväxlande arbetsplatser.

Tycker du om att utmana dig själv, möta människor samt vill lära dig teckenspråk? Då passar utbildningen dig!

Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 • Kurslängd: 4 år
 • Målgrupp: Personer med fullgod syn och hörsel
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Allmän kurs, körkort

Vill du läsa upp dina betyg och skaffa dig körkort? Då är den här kursen perfekt för dig!

Västanviks folkhögskola samarbetar med Leksands trafikskolan och erbjuder körkortsteori på teckenspråk och körlektioner. Du får 8 lektioner i veckan till körkortsteori och körlektioner. Resten av veckan studerar du på Allmän kurs.

 • Kurslängd: 1 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Teckenspråkslärarutbildning

Sverige behöver fler teckenspråkslärare. Vill du utveckla dig i din yrkesroll och undervisa teckenspråk för nybörjare?

Då är den här utbildningen för dig!

Teckenspråkslärarutbildningen är en ettårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta som utbildare inom ämnet svenskt teckenspråk. Utbildningen ger grundläggande kompetens inom både teori och praktik som syftar till att du ska kunna undervisa i första hand hörande nybörjare i svenskt teckenspråk. Utbildningen anordnas av Västanviks folkhögskola i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan. Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsbevis.

 • Kurslängd: 1 år
 • Målgrupp: Personer med fullgoda kunskaper i svenskt teckenspråk
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Tolkutbildning för döva

Utbildningens mål är bland annat att få ökad kunskap om tolkning, etik och kommunikation samt att utveckla tolkningsprocessen med olika kommunikativa strategier. Tio fysiska träffar under utbildningen. Praktik ingår i utbildningen.

Vill du

  • arbeta med människor?

  • hitta flera kommunikationssätt i tolksituationer?

  • utveckla dig i din yrkesroll?

Då passar den här utbildningen dig!

 • Kurslängd: 2 år, halvtid
 • Målgrupp: Personer med svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk
 • Plats: Distans
Läs mer

Allmän kurs, för nyanlända i Stockholm

Vill du bo i Sveriges huvudstad och studera på Allmän kurs för nyanlända?

Då passar den här utbildningen dig. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, läsa och skriva på svenska och få kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Stockholm
Läs mer

Allmän kurs för nyanlända

Vill du

 • lära dig svenskt teckenspråk och svenska?
 • lära dig mer om svensk kultur?
 • lära dig hur svenska samhället fungerar?

Då är det här kursen för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Kurslängd: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Teckenspråkslinje

Vill du

 • lära dig svenskt teckenspråk?
 • studera i en teckenspråksmiljö?
 • kunna använda teckenspråkstolk vid högre studier?
 • komplettera betyg från gymnasiet?

Då är det här kursen för dig!

 • Kurslängd: 1-2 år
 • Målgrupp: Hörselskadade och hörande som vill lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö.
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

SFI för döva

Studera SFI i Leksand hos Västanviks folkhögskola eller i Stockholm hos Västanviks folkhögskola Stockholmsfilialen!

Här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg.

 • Ansökan: Kontakta din hemkommun
 • Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Västanviks folkhögskola eller Stockholmsfilialen
Läs mer

Allmän kurs för personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning

Allmän kurs IF är en allmän kurs speciellt utformad för deltagare som gått på anpassad grundskola eller gymnasieskola och vill ha undervisning på svenskt teckenspråk.

Har du en intellektuell funktionsnedsättning och vill fördjupa din utbildning på teckenspråk och samtidigt utveckla din identitet?

Då är denna kurs perfekt för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade med intellektuell funktionsnedsättning
 • Plats: Stockholm
Läs mer

Kurser

Kvällskurs i svenska

På kvällskursen i svenska får du möjligheten att fortsätta utveckla din svenska. Under lektioner övar vi både läsförståelse och att skriva på svenska. Du får kunskaper om svensk grammatik, svenska skrivregler och öka dina ordkunskaper.

 • Kurslängd: 26 september - 12 december
 • Plats: På skolan och på distans
Läs mer

Körkort, intensivkurs

Drömmer du om att skaffa dig ett körkort? Ansök till vår intensivkurs!

Västanviks folkhögskola samarbetar med Leksands trafikskolan och erbjuder en 15 veckors intensivkurs med teori på teckenspråk och körlektioner.

 • Kurslängd: 15 veckor
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Retorik

Tycker du om att stå på scenen och argumentera? Vill du få inspiration om hur du kan genomföra det du vill framföra?
Då är vår kurs i retorik något för dig!

Retorik kan ibland kännas trist och komplicerat, men det behöver faktiskt inte vara särskilt svårt.
Det är kreativt, personligt och socialt!

Retorik handlar om att lära sig kommunicera lättare med andra människor genom att övertyga och om att bli förstådd.

 • Målgrupp: Döva, hörselskadade och teckenspråkiga
 • Datum: 16-18 oktober
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Dövstudier

Dövstudier i flera steg.

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag.

 • Målgrupp: Döva, hörselskadade, coda eller hörande.
 • Kurslängd: 3 dagar
 • Pris: 1650 kr inkl. logi & kost
 • Pris: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Dövstudier för senior

Dövstudier i flera steg för seniorer.

Kursen ger dig en tillbakablick i din egen dövhistoria och ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag.

Du får en ökad förståelse för dövkultur och innebörden av begreppet dövidentitet.

 • Målgrupp: Döva seniorer
 • Kurslängd, steg 1-2: 5 dagar
 • Kurslängd, steg 3: 3 dagar
 • Kurslängd, steg 3: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Dövstudier för anhöriga

För dig som har döva eller hörselskadade anhöriga kan det vara värdefullt att få ökad förståelse för dövas historia och dess kultur.

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden och om hur dövrörelsen vuxit fram. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan på samhället.

 • Målgrupp: Anhöriga till döva eller hörselskadade
 • Kurslängd: 3 dagar
 • Pris: 1650 kr
Läs mer

Teckenspråkskurser

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur

 • Kurslängd: 5 dagar
 • Målgrupp: Personer som vill lära sig teckenspråk
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Teckenspråkskurser på distans

Vi erbjuder distanskurser i två olika nivåer:
– nybörjarnivå utan några förkunskaper
– fortsättningskurs för dig som kan lite mera teckenspråk

Studierna sker på distans och du har kontakt med din teckenspråkslärare via e-post eller livechatt. Två dagar (mån-tis) varannan månad träffas alla deltagare och lärare på skolan för undervisning. Då får du också ta del av skolans teckenspråkiga miljö och använda dina kunskaper praktiskt.

 • Kurslängd: 15 veckor
 • Målgrupp: Personer som vill lära sig teckenspråk eller utveckla sitt teckenspråk..
 • Plats: Distans och tre träffar på Västanvik
Läs mer

Gratis prova på-kurs

En kurs för dig som vill uppleva folkhögskola! På Allmän kurs finns det möjlighet att läsa in gymnasiebehörighet under 1-3 år. Under dagarna får du delta på skolans aktiviteter och dessutom känna på den härliga teckenspråksmiljön som finns på skolan. Du bor i våra fina dubbelrum och tar med egna lakan samt städar själv.

 • Kurslängd: 7 - 11 oktober 2024
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer