Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk.

Utbildningar

Allmän kurs med bas/högskoleförberedande

Allmän kurs med hälsoprofil

Tolkutbildning för döva

Allmän kurs svenska och teckenspråk för nyanlända

Teckenspråkstolk- och
dövblindtolkutbildning

Teckenspråkslinje

Ta körkort – 15 veckors kurs

Teckenspråkslärarutbildning

Volontärarbete i Nepal

SFI för döva i Stockholm

Teckenspråkskurser på distans

Kurser

Dövstudier

Teckenspråkskurser

TUFF Teckenspråksutbildning för föräldrar