Hoppa till innehållet

Allmän kurs, bas och högskoleförberedande

Allmän kurs
Bas/högskoleförberedande

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd. Du kan välja att läsa allmän kurs – bas om du inte är klar med grundskola eller gymnasium. Om du vill uppnå grundläggande behörighet och förbereda dig för högre studier så kan du läsa allmän kurs – högskoleförberedande.

Vill du
•    göra något nytt?
•    förbättra dina ämneskunskaper?
•   komplettera betyg från grundskolan?
•   läsa in gymnasiebetyg?

Då är allmäns kurs perfekt för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk. I kursen ingår bland annat svenska, svenskt teckenspråk, samhällskunskap, matematik, dövstudier och friskvård. Du har också möjlighet att läsa engelska, historia och religionskunskap. Personer med dövblindhet har även möjlighet att få dövblindkunskap och taktilt teckenspråk. Undervisningen utgår från dina behov och önskemål.

Du kan läsa Svenska 1,2,3, Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Engelska 5 och 6 och Religionskunskap 1.

Körkort: Du har möjlighet att läsa körkortsteori på skoltid.

Arbetspraktik: Under studietiden får du möjlighet att göra arbetspraktik.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs under hela året.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.