Hoppa till innehållet

Utbildningar

Allmän kurs, bas och högskoleförberedande

Vill du

 • göra något nytt?
 • förbättra dina ämneskunskaper?
 • komplettera betyg från grundskolan?
 • läsa in gymnasiebetyg?

Då är Allmän kurs perfekt för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Allmän kurs, hälsa och friluftsliv

Vill du

 • uppleva den fantastiska naturen i Dalarna?
 • komplettera ditt betyg?
 • prova olika aktiviteter oavsett årstid?
 • lära dig mer om stresshantering och hälsa?

Då är den här kursen perfekt för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Allmän kurs, körkort

Vill du läsa upp dina betyg och skaffa dig körkort? Då är den här kursen perfekt för dig!

Västanviks folkhögskola samarbetar med Leksands trafikskolan och erbjuder körkortsteori på teckenspråk och körlektioner. Du får 8 lektioner i veckan till körkortsteori och körlektioner. Resten av veckan studerar du på Allmän kurs.

 • Kurslängd: 1 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Ett brett yrke med teckenspråk, människor och omväxlande arbetsplatser.

Tycker du om att utmana dig själv, möta människor samt vill lära dig teckenspråk? Då passar utbildningen dig!

Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 • Kurslängd: 4 år
 • Målgrupp: Personer med fullgod syn och hörsel
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Teckenspråkslärarutbildning

Sverige behöver fler teckenspråkslärare. Vill du utveckla dig i din yrkesroll och undervisa teckenspråk för nybörjare?

Då är den här utbildningen för dig!

Teckenspråkslärarutbildningen är en ettårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta som utbildare inom ämnet svenskt teckenspråk. Utbildningen ger grundläggande kompetens inom både teori och praktik som syftar till att du ska kunna undervisa i första hand hörande nybörjare i svenskt teckenspråk. Utbildningen anordnas av Västanviks folkhögskola i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan. Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsbevis.

 • Kurslängd: 1 år
 • Målgrupp: Personer med fullgoda kunskaper i svenskt teckenspråk
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Tolkutbildning för döva

Utbildningens mål är bland annat att få ökad kunskap om tolkning, etik och kommunikation samt att utveckla tolkningsprocessen med olika kommunikativa strategier. Tio fysiska träffar under utbildningen. Praktik ingår i utbildningen.

Vill du

  • arbeta med människor?

  • hitta flera kommunikationssätt i tolksituationer?

  • utveckla dig i din yrkesroll?

Då passar den här utbildningen dig!

 • Kurslängd: 2 år, halvtid
 • Målgrupp: Personer med svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk
 • Plats: Distans
Läs mer

Allmän kurs, för nyanlända i Stockholm

Vill du bo i Sveriges huvudstad och studera på Allmän kurs för nyanlända?

Då passar den här utbildningen dig. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, läsa och skriva på svenska och få kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Stockholm
Läs mer

Allmän kurs för personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning

Allmän kurs IF är en allmän kurs speciellt utformad för deltagare som gått på anpassad grundskola eller gymnasieskola och vill ha undervisning på svenskt teckenspråk.

Har du en intellektuell funktionsnedsättning och vill fördjupa din utbildning på teckenspråk och samtidigt utveckla din identitet?

Då är denna kurs perfekt för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade med intellektuell funktionsnedsättning
 • Plats: Stockholm
Läs mer

SFI för döva

Studera SFI i Leksand hos Västanviks folkhögskola eller i Stockholm hos Västanviks folkhögskola Stockholmsfilialen!

Här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg.

 • Ansökan: Kontakta din hemkommun
 • Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Västanviks folkhögskola eller Stockholmsfilialen
Läs mer

Teckenspråkslinje

Vill du

 • lära dig svenskt teckenspråk?
 • studera i en teckenspråksmiljö?
 • kunna använda teckenspråkstolk vid högre studier?
 • komplettera betyg från gymnasiet?

Då är det här kursen för dig!

 • Kurslängd: 1-2 år
 • Målgrupp: Hörselskadade och hörande som vill lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö.
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer

Allmän kurs för nyanlända

Vill du

 • lära dig svenskt teckenspråk och svenska?
 • lära dig mer om svensk kultur?
 • lära dig hur svenska samhället fungerar?

Då är det här kursen för dig!

 • Kurslängd: 1 - 3 år
 • Kurslängd: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Västanviks folkhögskola
Läs mer