Hoppa till innehållet

Utbildningar

Allmän kurs, bas och högskoleförberedande

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd. Du kan välja att läsa allmän kurs – bas om du inte är klar med grundskola eller gymnasium. Om du vill uppnå grundläggande behörighet och förbereda dig för högre studier så kan du läsa allmän kurs – högskoleförberedande.

 • Kurslängd: 1-3 år
 • Målgrupp: Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
 • Plats: På skolan
Läs mer

Allmän kurs, hälsa och friluftsliv

Vill du må bättre och samtidigt uppleva Dalarnas natur och miljö? Här får du prova på olika aktiviteter beroende på årstid. Vill du förbättra dina ämneskunskaper eller läsa in grundläggande behörighet, då kan du tillsammans med skolans lärare planera din studier så att de passar dig.

 • Kurslängd: 1-3 år
 • Målgrupp: Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
 • Plats: På skolan
Läs mer

Allmän kurs, svenska och teckenspråk för nyanlända

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg. Du har möjlighet att kombinera dina studier med arbetspraktik.

 • Kurslängd: 1-3 år
 • Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända
Läs mer

Ta körkort, intensivkurs

Drömmer du om att skaffa dig ett körkort? Ansök till vår intensivkurs!
Västanviks folkhögskola samarbetar med Leksands trafikskolan och erbjuder en 15 veckors intensivkurs med teori på teckenspråk och körlektioner.

 • Kurslängd: 15 veckor
Läs mer

Volontärarbete i Nepal

Vill du bidra till dövas möjligheter till ökad delaktighet och inflytande i andra länder? Genom att söka till programmet får du som deltagare möjlighet att resa och upptäcka Nepal! Du kommer att lära känna deras kultur och språk.

Med den insikten är målsättningen att deltagarna ska bidra till den lokala utvecklingen för döva och samtidigt bidra till ökad kunskap i Sverige om dövas situation i Nepal.

 • Kurslängd: 1 år
 • Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade
Läs mer

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 • Kurslängd: 1-4 år
 • Målgrupp: Personer med fullgod syn och hörsel samt bedömd lämplig vid skolans antagningsintervju.
Läs mer

Teckenspråkslärarutbildning

Det är brist på utbildade teckenspråkslärare i Sverige och för att möta efterfrågan anordnas en grundutbildning i teoretiska och praktiska kunskaper för att undervisa i ämnet teckenspråk för nybörjare. Utbildningen ger ingen formell lärarbehörighet. Utbildningen ges på svenskt teckenspråk.

 • Kurslängd: 1 år
Läs mer

Teckenspråkslinje

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö där du kan teckna med alla och utveckla dina språkfärdigheter genom att teckna dygnet runt. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd.

 • Kurslängd: 1-2 år
 • Målgrupp: Hörselskadade och hörande som vill lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö.
Läs mer

Allmän kurs för nyanlända i Stockholm

Vill du bo i Sveriges huvudstad och studera på Allmän kurs för nyanlända? Då passar den här utbildningen dig. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, läsa och skriva på svenska och få kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.

 • Kurslängd: 1-3 år
 • Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända
 • Plats: Stockholm
Läs mer

SFI för döva i Stockholm

Västanviks folkhögskola – Stockholmsfilialen, här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg.

 • Ansökan: Kontakta din hemkommun
 • Målgrupp: Döva/hörselskadade nyanlända
Läs mer