Hoppa till innehållet

Tolkutbildning för döva

I ett brett samhälle vill man ha ett brett yrke.

Natali Montanari, deltagare

Som tolk får du träffa många olika människor, uppleva många olika arbetsplatser, situationer och upplevelsemiljöer som en tolkanvändare vistas i. Nya utmaningar vid varje arbetstillfällen innebär att yrket blir perfekt för dig som gillar ett omväxlande yrke med det lilla extra som man får av att utmana sig själv!

Tolkutbildning för döva 2024-2026

Tolkutbildning för döva är en tvåårig yrkesutbildning som syftar till att ge grundläggande kompetens för arbete som teckenspråkstolk vid tolkning till svenskt teckenspråk, till taktilt svenskt teckenspråk, till svenskt teckenspråk för tolkanvändare med varierande kompetens i svenskt teckenspråk och till internationella tecken. Utbildningen anordnas av Västanviks folkhögskola i samarbete med Yrkeshögskola.

Utbildningen ges så långt det är möjligt på deltagarnas första språk d.v.s. svenskt teckenspråk.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom verksamhetsområdet tolkning; dövblindtolkning, internationell tolkning eller tolkning till nyanlända personer och personer med behov av döv teckenspråkstolk.

Utbildningens omfattning och genomförande

Utbildningen ges på distans och omfattar 10 fysiska träffar á 3 dagar och 8 distansträffar á 2 tim. Mellan de fysiska träffarna och inför varje distansträff arbetar deltagarna med hemuppgifter och övningar. Praktiken omfattar totalt 4,5 veckor eller motsvarande.

Individuella samtal kring deltagarens utveckling hålls en gång per termin, däremellan ges kontinuerlig feedback.

Studietakt: Halvfart

Kursinnehåll

 • Allmänt om språk och kommunikation
 • Teckenspråk och svenska i kontrastiv analys
 • Döva tolkar ur ett historiskt perspektiv
 • Tolkteori
 • Allmän etik – yrkesetik
 • Internationella tecken
 • Om trauma och dess konsekvenser och tolkens förhållningssätt
 • Att arbeta som tolk
 • Om minoritetsgrupper
 • Teckenspråkstolkning/tolkning
 • Analys av tolkningar
 • Tolkning till nyanlända/personer med annan språklig bakgrund
 • Dövblindtolkning
 • Tolkövningar
 • Praktik

Utbildningens mål

 • Att ge grundläggande kunskap om språk och kommunikation
 • Att ge grundläggande kunskap om teckenspråk
 • Att ge grundläggande kunskap om tolkning och tolketik
 • Att ge insikt i vilka styrkor och utvecklingsområde jag själv har som tolk
 • Att ge utbyta kunskap och erfarenhet inom gruppen

Specifika mål för momentet tolkning

 • Utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt
 • Utveckla ett processdjup vid tolkning
 • Utveckla strategier både språkliga och övriga strategier för att genomföra en tolkning så optimalt som möjligt.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet. Erfarenhet av tolkning är meriterande men inget krav. Du måste fylla minst 18 år under året. Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betygskopior.

Utbildningen är eftergymnasial och CSN-berättigad.

Kostnader

Du betalar själv för mat, boende och resor. Skolan ser till att det finns lediga rum när du kommer.

Kost: 830 kr för frukost, lunch och fika för tre dagar.
Boende: 560 kr/pers/natt i dubbelrum eller 780kr i enkelrum/pers/natt.

Vid tillfällen då det är flera olika kursgrupper på skolan serveras middag på restaurangen. Då tillkommer det 180 kr/middag.

Serviceavgift

Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sina studiematerial och anteckningsmaterial m.m. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift för heltidsstuderande.

Kostnad: 1400 kr / termin

Serviceavgiften ger dig:

 • tillgång till Office 365
 • wifi
 • tillgång till studiematerial
 • tillgång till gym, bastu, yogarum, fritidsutrustning, friluftsutrustning och idrottshall under din vistelse på skolan.
 • olyckfallsförsäkring
 • studiebesök

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och ev. entréavgifter) tillkomma.