Hoppa till innehållet

Fakta om TUFF

TUFF är ett statligt uppdrag

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstinget enligt 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982-763).

Utbildningsanordnarens kursplan bygger på den ramkursplan som Statens Skolverk har tagit fram.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.

Här finns TUFF

Västanviks folhögskola anordnar TUFF-utbildningar i östra Sverige och Dalarna. TUFF-utbildning finns även hos fyra andra anordnare i Sverige. Upplägget ser olika ut hos anordnarna. Som regel går man hos den anordnare som finns närmast bostadsorten, men man kan läsa TUFF hos den anordnare som har ett upplägg som passar familjens behov bäst. Du kan även ansöka till kurser från fler TUFF-anordnare under utbildningens gång.

Västanviks folkhögskola i Leksand
Västanviks folkhögskola, Stockholmsfilialen i Stockholm
Härnösands folkhögskola
DHB Västra
Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad