Hoppa till innehållet

Temadagar med barntillsyn

Alla föräldrar är välkomna och det spelar ingen roll hur mycket eller lite teckenspråk ni kan. Undervisningen anpassas efter era nivåer så långt det är möjligt.

Under kursen erbjuds barn och syskon mellan 1 och 17 år (som ej fyllt 18) att delta i vår barnverksamhet när föräldrarna har teckenspråkskurs.

I barngruppen tar våra teckenspråkiga barnledare hand om barnen. I barngruppen används teckenspråk på ett lekfullt sätt för att stimulera även syskonen att använda teckenspråk. De yngre barnen, 1–12 år, lär sig teckenspråk genom lek. De äldre syskon, 13–17 år, erbjuds även teckenspråksundervisning tillsammans med föräldrar.

Teckenspråkskurs är gratis. Barntillsyn är även gratis för TUFF berättigade föräldrar.

Ni ordnar lunch samt ni ordnar resor till kursplats på egen hand.

TUFF ordnar frukt och dryck till barnen och TUFF bjuder på kaffe/te till föräldrar.

Man kan söka om reseersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst hos CSN efter kursen. Information om ersättning från CSN och kontaktuppgifter till CSN finns på denna länk: TUFF-ersättning – CSN

Vårtermin 2024

Temadag i Stockholm – Sjöhistoriska museet

Lördag 20 april, kl. 10:00-15:00

Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Temadag i Västerås

Lördag 18 maj, kl. 10:00-16:00

Adress: Vallby Friluftsmuseum, Skerikesvägen 2, Västerås

Temadag i Västerås

Lördag 1 juni, kl. 10:00-16:00

Adress: Båttur i Mälaren

Hösttermin 2024

Kursprogram under hösttermin 2024 kommer under maj månad