Hoppa till innehållet

PAB-hallen

Välkommen hit! 

Här har föreningen Pär Aron Borgs vänner, i samverkan med Västanviks folkhögskola, funnit en plats att förevisa dövas rika historia för alla intresserade och kunskapstörstande besökare.

Dövas historia handlar inte bara om skola och bildning, den innefattar också allt i en döv människas liv, från vaggan till graven.

Uppväxten, inlärningen, teckenspråket och gemenskapen ger grunden för att gå vidare i livet, och är viktiga byggstenar i dövidentiteten.

Människovännen Pär Aron Borg visste det. Hans son Ossian Edmund Borg axlade senare faderns mantel och förde vidare hans visioner om att göra det bästa för dövas möjligheter i samhället på alla sätt.

Pär Aron Borg. Originalet tillhör Stockholms Dövas Förening.

1808 blev startåret för P. A. Borgs undervisning av döva och blinda, med början i Stockholms innerstad, för att fyra år senare flytta till södra Djurgården. Skolhuset Manhem byggdes intill dåvarande Manilla ö. Det blev med tiden för litet och slitet och 1864 stod den idag riksbekanta byggnaden Manillaskolan klar.

Tillsammans med de tysta skolor som växte fram, fostrades döva till en början i typiska S-yrken, som skräddare, sömmerska, skomakare och smed.

De rum som hittills står klara, ger en vägledning och förhoppningsvis insikt i hur det gick till förr. Undervisningen med teckenspråket som bas, var mycket lovande, fram till Milanokongressen 1880. Då kom hörande lärare fram till att talundervisning, oralism, var att föredra i fortsättningen, vilket gav negativa återverkningar för de flesta dövskolornas undervisningar i Europa. Många döva dövlärare fick sluta, och ersattes av lärare som i de flesta fall inte kunde teckenspråk. Tillgängligheten till önskad kunskap sjönk därmed.

Om det och mycket annat – läromedlen, dövrörelsen, föreningslivet, arbetslivet och inte minst idrottslivet – vill utställningen förmedla.

Den kommer successivt att utökas med fler kategorier och temaämnen som dövas konst, författande och fritid, med mera.

På baksidan står det skrivet med bläck: De döfstummas på Manhem Alphabet ritadt av Thure J. E. Lagerheim åt Nils O. Lagerheim. Helsingborg den 18 juli 1836.

Visningstider och guidning:

Efter överenskommelse. En fredag rekommenderas, eftersom det då är bättre chans att en ledig person på plats kan guida i utställningslokalerna på andra våningen i huvudbyggnaden. Det sker på teckenspråk.

För varje besökare begärs 50 kronor i inträde, för att bekosta guiden som berättar vad varje rum innehåller och vad utvalda föremål kan berätta.

Kontakt

Frågor eller gåvor till utställningen? Kontakta Roland Jakobsson: pararonborg@gmail.com

Guidning på teckenspråk? Kontakta skolan:
info@vastanviksfhs.se

Stödja oss

Bli gärna medlem i föreningen Pär Aron Borgs vänner, för att därigenom stödja dess fortsatta verksamhet och framtida visioner.

Priset är endast 50:- per år, och det är valfritt att ge mera, vilket tacksamt kommer att noteras,

Plusgiro: 67 77 56-9

Swish: 123-650 49 30

Meddela sedan Ditt namn och mailadress till pararonborg@gmail.com