Hoppa till innehållet

TUFF

TUFF- Teckenspråksutbildning för föräldrar!

TUFF-utbildningen är till för föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och undervisningen anordnas på de olika nivåerna: bas, fortsättning samt fördjupning.

Vem får gå på TUFF?

För att få gå på TUFF ska föräldern ha motsvarande kunskaper i teckenspråk som landstingets kurs på cirka 60 timmar ger. Kontakta gärna oss om du känner dig osäker på vad det innebär. TUFF är på totalt 240 timmar. Undervisning erbjuds på nivåerna bas, fortsättning och fördjupning. Även andra som likställs med föräldrar kan antas till TUFF, t ex den som är gift eller sambo med en TUFF-berättigad förälder. 

Vilka kurser kan du gå på hos oss? 

Terminskurser
Vi har terminskurser på dag- och kvällstid på några av våra kursplatser. 

Distanskurser
Vi erbjuder distans- och fjärrundervisning två timmar per vecka.  

Intensivkurser
En kurs med lektioner två eller tre vardagar i rad.  

Lördagskurser
TUFF erbjuder lördagskurser, oftast med barnverksamhet. Föräldrarna går på teckenspråkskurs medan barnen är i barnverksamheten.  

Helgkurser
Vi anordnar helgkurser, oftast med barnverksamhet men ibland utan också. När föräldrarna är på teckenspråkskurs ordnas aktiviteter för barnen.  

Sommarkurser.
Vi anordnar sommarkurser med barnverksamhet och internatboende. 

TUFF barnverksamhet och syskonundervisning  

Under en del TUFF-kurser erbjuds barn och syskon mellan 1 och 17 år (som ej fyllt 18) att delta i vår barnverksamhet när föräldrarna har teckenspråkskurs. I barngruppen tar våra teckenspråkiga barnledare hand om barnen. I barngruppen används teckenspråk på ett lekfullt sätt för att stimulera även syskonen att använda teckenspråk. De yngre barnen, 1–12 år, lär sig teckenspråk genom lek. De äldre, 13–17 år, erbjuds även teckenspråksundervisning tillsammans med föräldrar. 

TUFF:s Östra och Dalarna 

Östra regionen innefattar Stockholms och Uppsala län samt Region Gotland. Utbildningsanordnare är Västanviks Folkhögskolas filial i Stockholm. Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att ansöka till TUFF på Västanviks Folkhögskola. Vi anordnar även kurser i Leksand, i Uppsala, i Västerås och i Örebro. 

Besöks- och postadress:
Västanviks folkhögskola, Stockholmsfilialen
Sandsborgsvägen 44, Enskede  

Epost: tuff@vastanviksfhs.se 

Följ TUFF på Facebook!