Hoppa till innehållet

Asyl

Mottagande av ASYL-sökande

Västanviks folkhögskola erbjuder i samarbete med Migrationsverket ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande.

Döva och hörselskadade som kommer till Sverige kan inte svenskt teckenspråk och kan inte förstå svenska teckenspråkstolkar. Därför inträffar det ofta att döva som söker asyl i Sverige inte kan göra sig förstådda och inte kan förklara sina flyktingskäl. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av deras flyktingskäl.

Tack vare samarbetet med Migrationsverket erbjuds nu alla döva och hörselskadade att komma till Västanviks folkhögskola, och få undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö, lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man söker asyl.

Skolan hjälper till med alla kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter och det är alltid någon från skolan med som stöd på möten med Migrationsverket.

När man fått uppehållstillstånd erbjuder skolan fortsatta studier på skolans SFI/TFI.

Under studietiden förbereds kursdeltagarna för en etablering på den svenska arbetsmarknaden och skolan har kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsinnehåll

Verksamheten har bland annat följande innehåll:

  • Boende för asylsökande under utredningstiden på skolans internat.
  • Organiserad sysselsättning och utbildning i svenskt teckenspråk Tfi under utredningstiden.
  • Råd och stöd till migrationsverket, andra myndigheter, kommuner och förvaltningar.
  • Upplysning till asylsökande och invandrade döva om stöd och hjälp som finns i det svenska samhället samt upplysning om de dövföreningar som finns i Sverige.
  • Utbildningsinsatser för döva och hörselskadade som fått uppehållstillstånd
  • Information och råd till invandrade familjer med teckenspråkiga döva och hörselskadade familjemedlemmar.
  • Samarbete med dövföreningarna.
  • Arbetslivsorienterade studier och arbetspraktik.

Kontakt vid frågor kring asyl

Carina Högberg
Rektor
073-509 35 74 (endast SMS eller videosamtal)
carina.hogberg@vastanviksfhs.se