Allmän kurs svenska och teckenspråk för nyanlända

Kurslängd: 1-3 år

Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg. Du har möjlighet att kombinera dina studier med arbetspraktik.

Vill du
•   lära dig svenskt teckenspråk och svenska?
•   lära dig mer om svensk kultur?
•   lära dig hur svenska samhället fungerar?

Då är det här kursen för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk. Svenskt teckenspråk, Sfi – kurs A, B, C och D, samhällsorientering, matematik/privatekonomi, friskvård, dövstudier och arbetspraktik.

Antagningskrav: Du måste ha fått dina fyra sista siffror i ditt svenska personnummer. Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs – svenska och teckenspråk för nyanlända under hela året.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.