Hoppa till innehållet

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

I ett brett samhälle vill man ha ett brett yrke.

Natali Montanari, deltagare

Som tolk får du träffa många olika människor, uppleva många olika arbetsplatser, situationer och upplevelsemiljöer som en tolkanvändare vistas i. Nya utmaningar vid varje arbetstillfällen innebär att yrket blir perfekt för dig som gillar ett omväxlande yrke med det lilla extra som man får av att utmana sig själv!

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Kurslängd: 1-4 år

Vill du
•    lära dig teckenspråk?
•    arbeta med människor?
•    utmana dig själv?

Målgrupp: Personer med fullgod syn och hörsel samt bedömd lämplig vid skolans antagningsintervju.

Kursinnehåll: Utbildningen är en yrkesutbildning med målet att i ett fyraårigt perspektiv ge dig kunskap och färdighet i tolkning mellan teckenspråk och svenska. Under de två första åren ligger betoningen på teckenspråket, dessutom introduceras översättnings- och tolkövningar samt syntolkning och ledsagning av personer med dövblindhet. De två avslutande åren inriktas på tolkning, tolkningsteknik och tolketik. Praktik ingår med minst 8 veckor där resa och boende är kostnadsfri. På schemat finns även svenska, samhällskunskap, dövstudier och dövblindkunskap.

Skolan erbjuder en teckenspråkig studiemiljö som är ett stort plus för den som vill lära sig teckenspråk och utbilda sig till tolk. Skolans deltagare använder teckenspråket i genuina situationer utanför lektionstid och på så sätt tillägnar man sig kunskaper som språkkoder, kultur m.m.
På skolan finns även en asylmottagning för döva. Det är en växande målgrupp för tolkar och här får man en unik chans att sätta sig in i situationen för denna grupp samt lära sig att kommunicera med döva som inte har svenskt teckenspråk som modersmål.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.


Antagningskrav:
 Grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska, samhällskunskap och engelska. För antagning till årskurs 1 krävs inga förkunskaper i teckenspråk. Du måste fylla minst 18 år under året. Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med din ansökan skall du bifoga betygskopior och personbevis.
I mån av plats och tillräckliga förkunskaper i teckenspråk och svenska finns möjligheten att kunna påbörja utbildningen i högre årskurser. Kontakta skolan för mer information.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sina studiematerial och anteckningsmaterial m.m. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift för heltidsstuderande och avgiften skiljer sig åt för externat och internat.

Externat: 1400 kr (exkl. frukost)

Internat: 1600 kr (inkl. frukost)

Serviceavgiften ger dig:

  • tillgång till Office 365
  • wifi
  • frukost och lunch under skoldagar
  • visst studiematerial och kopior samt tillgång till bibliotek
  • tillgång till gym, bastu, yogarum, fritidsutrustning, friluftsutrustning och idrottshall
  • förmiddagsfika varje skoldag samt kvällsfika en gång per skolvecka
  • några festliga måltider under kurstiden
  • olyckfallsförsäkring

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och ev. entréavgifter) tillkomma.