Teckenspråkskurser 2020/21

Årets höjdpunkt = Sommarkurs i teckenspråk på Västanviks folkhögskola vecka 31

Vecka 31 2020, Kursen är FULLBOKAD!

I år blir sommaren annorlunda för oss alla men Corona ska ändå inte få stoppa oss att ha teckenspråkskurser. I stället för att ställa in sommarkursen så ställer vi om och erbjuder distansundervisning i teckenspråk via plattformen Zoom. Skolans lärare kommer att undervisa följande tider:

Schema måndag- torsdag:

Kl. 8.30- 11.30 rast 15 min kl. 10 = 2,45 tim

Kl. 11.30- 12.30 lunch

Kl. 12.30- 15.00 rast 15 min kl 13.45 = 2,15 tim

= 5 tim/ dag x 4 dagar

Vi kan tyvärr inte erbjuda undervisning till era barn/ungdomar i år.

Är du fortfarande intresserad av att behålla din plats och läsa teckenspråk på distans ber vi om svar senast 12 maj.

OBS! Om du vill studera på distans är det tiderna kl. 8.30-15.00 som gäller måndag- torsdag, 20 timmar. Du kan inte välja att bara vara med några timmar eller en dag. Detta för att lärarna ska kunna planera lektionerna på bästa sätt.

Vänliga hälsningar från oss alla på Västanviks folkhögskola

Vårens kurser är inställda på rekommendation av Folkhälsomyndigheten och Folkbildningsrådet.

Varmt välkommen till den vackra teckenspråkiga världen. På en veckas intensivkurs får du ett bra avstamp för kommunikation på teckenspråk.

Teckenspråk A

Nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 14 – 18 september 2020 och 25 – 29 januari 2021

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk B

För dig som kan handalfabetet och har ett begränsat teckenförråd.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 5 – 9 oktober 2020 och 22 – 26 februari 2021

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk C

Passar dig som har ett teckenförråd, men behöver fler tecken, grammatik och träning i avläsning.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 9 – 13 november 2020 och 22 – 26 mars 2021

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk D

Du kan föra en konversation, men behöver djupare kunskaper i grammatik och avläsning.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 23 – 27 november 2020 och 19 – 23 april 2021

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk E

Repetition från Teckenspråk D, kommunikationsövningar, videoavläsning, videoinspelning, fördjupning munrörelser, polysyntetiska tecken, Dövstudier och egen produktion.

Tillfällen: 7 – 11 december 2020 och 17 – 21 maj 2021

Vi rekommenderar även sommarkursen för dig som har kommit till den här nivån.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk F

Repetition från Teckenspråk E, videoavläsning, videoinspelning, debatt, faktaberättelser, tempoträning, forts Dövstudier och egen produktion.

Tillfällen: 7 – 11 december 2020 och 17 – 21 maj 2021

Vi rekommenderar även sommarkursen för dig som har kommit till den här nivån.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Sommarkurser 2020 Teckenspråk A-F

Alla steg erbjuds under en intensiv vecka. Max 70 deltagare och max 50 barn.

Tillfällen: 27 – 31 juli, Vecka 31. Vi tar emot anmälan från den 16 september.

Anmäl dig här till sommarkursen

Internat: 4 600 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Förkunskaper: Teckenspråk A är en nybörjarkurs och fordrar inga förkunskaper. Under sommarkurserna finns samtliga nivåer parallellt. Du har möjlighet att byta grupp om du anmält dig till fel nivå.

Vilken nivå passar mig? Är du osäker på vilken nivå som passar dig, ring oss på skolan telefon 0247-641 03.

Teckenspråkskurs A: Är en nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.

Teckenspråkskurs B: För dig som kan handalfabetet och har ett teckenförråd.

Teckenspråkskurs C: Passar dig som kan föra en vardagskonversation men behöver mer grammatik och ökat ordförråd.

Teckenspråkskurs D: Är lämplig om du läst teckenspråk som C-språk eller arbetar med teckenspråk och behöver träna mer avläsning.

Teckenspråkskurs E: Brukar många som arbetar med teckenspråk välja för att fördjupa sina kunskaper.

Teckenspråkskurs F: Passar om du är teckenspråkig och vill träna översättning och förfina din språkanvändning.

Dag-kollo på Västanvind

Västanviks folkhögskola har en egen förskola. Du är välkommen att, i mån av plats, ta med dig barnen när du går på kurs.

Förskolan ligger inom skolans område och har teckenspråkig profil. Vid behov av assistent/resurs, ska denne följa med från hemkommunen.

Under sommarveckorna är även barn över förskoleåldern välkomna.

Kostnad: 3 500 kr/barn och vecka. Mer information kan du få från förskolans föreståndare, telefon 0247-641 34