Hoppa till innehållet

Teckenspråkskurser

Teckenspråk A

Nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 18 – 22 september 2023

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor. Vid återbud senare än 10 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk B

För dig som kan handalfabetet och har ett begränsat teckenförråd.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 16 – 20 oktober 2023

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor. Vid återbud senare än 10 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk C

Passar dig som har ett teckenförråd, men behöver fler tecken, grammatik och träning i avläsning.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 

20 – 24 mars 2023 (fullbokat)

13 – 17 november 2023

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor. Vid återbud senare än 10 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk D

Du kan föra en konversation, men behöver djupare kunskaper i grammatik och avläsning.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50.

Tillfällen: 

20 – 24 mars 2023 (inställt)

27 nov – 1 dec 2023

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor. Vid återbud senare än 10 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk E

Repetition från Teckenspråk D, kommunikationsövningar, videoavläsning, videoinspelning, fördjupning munrörelser, polysyntetiska tecken, Dövstudier och egen produktion.

Tillfällen: 

11 – 15 december 2023

Vi rekommenderar även sommarkursen för dig som har kommit till den här nivån.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor. Vid återbud senare än 10 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Teckenspråk F

Repetition från Teckenspråk E, videoavläsning, videoinspelning, debatt, faktaberättelser, tempoträning, forts Dövstudier och egen produktion.

Tillfällen: 

11 – 15 december 2023

Vi rekommenderar även sommarkursen för dig som har kommit till den här nivån.

Teckenspråkskurserna vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk. Syftet med kurserna är att sprida kunskap om teckenspråket samt att informera om dövas kultur.

Teckenspråkskurserna omfattar 1 veckas heltidsstudier.med 36 lektioner à 40 min.
Måndag-torsdag 08.30-16.10, fredag 08.30-11.50

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor. Vid återbud senare än 10 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

SOMMARKURSER 2023 (fullbokad)

Alla steg erbjuds under en intensiv vecka. Max 70 deltagare och max 50 barn.

Tillfällen: 31 juli – 4 augusti, Vecka 31. Vi tar emot anmälan från den 20 september. Vid återbud senare än en månad innan kursstart debiteras hela avgiften.

Internat: 4 800 kronor för mat och boende i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kronor.

Externat: 1 800 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Förkunskaper: Teckenspråk A är en nybörjarkurs och fordrar inga förkunskaper. Under sommarkurserna finns samtliga nivåer parallellt. Du har möjlighet att byta grupp om du anmält dig till fel nivå.

Vilken nivå passar mig? Är du osäker på vilken nivå som passar dig, ring oss på skolan telefon 0247-641 03.

Teckenspråkskurs A: Är en nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.

Teckenspråkskurs B: För dig som kan handalfabetet och har ett teckenförråd.

Teckenspråkskurs C: Passar dig som kan föra en vardagskonversation men behöver mer grammatik och ökat ordförråd.

Teckenspråkskurs D: Är lämplig om du läst teckenspråk som C-språk eller arbetar med teckenspråk och behöver träna mer avläsning.

Teckenspråkskurs E: Brukar många som arbetar med teckenspråk välja för att fördjupa sina kunskaper.

Teckenspråkskurs F: Passar om du är teckenspråkig och vill träna översättning och förfina din språkanvändning.

Dagkollo på Västanvind

Västanviks folkhögskola har en egen förskola. Du är välkommen att, i mån av plats, ta med dig barnen när du går på kurs.

Förskolan ligger inom skolans område och har teckenspråkig profil. Vid behov av assistent/resurs, ska denne följa med från hemkommunen.

Under sommarveckorna är även barn över förskoleåldern välkomna.

Kostnad: 4 000 kr/barn och vecka.