Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier, i höst erbjuder vi Dövstudier steg 1.

Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund(SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Dövstudier steg 1, kursinnehåll:

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Kursupplägg, hösten 2020
Dövstudier, steg 1 ( helgkurs )
13-15 november
Kurskostnad: 1500 kr, inkl. kost och logi

Att anmäla sig till kursen:
Kursen vänder sig till döva, hörselskadade, coda eller hörande anhörig/arbetskamrat. All undervisning sker på svenskt teckenspråk.
Anmäl dig här

Sista datum för anmälan: Hösten 2020:
Dövstudier, steg 1 (helgkurs): 16 oktober 2020