Hoppa till innehållet

Dövstudier

Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier!

Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund(SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Dövstudier steg 1, kursinnehåll (fullbokad, kontakta skolan för ev. reservplatser):

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Datum: 10 – 12 februari 2023

Dövstudier steg 2, kursinnehåll:
(för er som deltagit i Dövstudier steg 1)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag. Vi börjar med en kort repetition från första kursen, sen tar vi upp det som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex språkdeprivation och minoritetsstress. Vi fördjupar oss i vad Audism innebär.

Datum: 31 mars – 2 april 2023

Dövstudier steg 3, kursinnehåll:
(för er som som deltagit i Dövstudier steg 1 och 2)

Efter en kort repetition från steg 1 och 2, fördjupar vi oss i vårt eget språk, svenskt teckenspråk, hur mår språket idag? Därefter diskuterar vi om vad som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex tvåspråkighet och tolkfrågor. Vi kommer också att ta upp några kapitel ur boken ”Bakom välviljans mask-försvagning av dövsamhället” av Harlan Lane.

Datum:
25-27 november
28 – 30 april 2023

Att intresseanmäla sig till kursen:
Kursen vänder sig till döva, hörselskadade, coda eller hörande.

All undervisning sker på svenskt teckenspråk.  Anmäl dig här