Hoppa till innehållet

Dövstudier

Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier!

Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund(SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF).

Information om olika kursgrupper. Dövstudier steg 1-3 riktas till personer som är döva, hörselskadade eller kan kommunicera teckenspråk flytande. Dövstudier senior riktas till äldre döva. För dig som har döva eller hörselskadade anhöriga kan välja kursen Dövstudier för anhöriga.

Dövstudier steg 1, kursinnehåll:

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Undervisningsspråk: Svenskt teckenspråk.

Datum:

24 – 26 januari 2024

Senior: 11 -15 mars 2024 (både steg 1 och 2)

Dövstudier steg 2, kursinnehåll:
(för er som deltagit i Dövstudier steg 1)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag. Vi börjar med en kort repetition från första kursen, sen tar vi upp det som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex språkdeprivation och minoritetsstress. Vi fördjupar oss i vad Audism innebär.

Undervisningsspråk: Svenskt teckenspråk.

Datum:

13 – 15 mars 2024

Senior: 11 – 15 mars 2024 (både steg 1 och 2)

Dövstudier steg 3, kursinnehåll:
(för er som som deltagit i Dövstudier steg 1 och 2)

Efter en kort repetition från steg 1 och 2, fördjupar vi oss i vårt eget språk, svenskt teckenspråk, hur mår språket idag? Därefter diskuterar vi om vad som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex tvåspråkighet och tolkfrågor. Vi kommer också att ta upp några kapitel ur boken ”Bakom välviljans mask-försvagning av dövsamhället” av Harlan Lane.

Undervisningsspråk: Svenskt teckenspråk.

Datum:

22 – 24 maj 2024

Senior: 22 – 24 maj 2024

Dövstudier för anhöriga

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden och om hur dövrörelsen vuxit fram. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan på samhället. Du får kunskaper i Deaf Gain samt att vi diskuterar dövrörelsen, utbildningar, arbetsmarknaden mm. Teckenspråkstolk kommer att närvara hos alla våra lektioner.

Målgrupp: Anhöriga till döva/hörselskadade
Datum: 12 – 14 april 2024

Information om pris för olika kurser

Dövstudier steg 1-3

1650 kr / kurstillfälle inkl. logi och kost.

Kursen kostar 1650 kr/person/tillfälle med bidrag från SPSM. För dessa som inte ingår i målgruppen för det här bidraget kostar kursen 1720 kr extra d v s 3370 kr.

Skolan söker bidrag för sina deltagare, man behöver alltså inte söka bidrag själv men dock är det bra om man känner till några regler gällande rätten till bidraget. Läs gärna mer om bidraget på SPSM:s hemsida: Bidrag vid vissa korta kurser

Dövstudier för seniorer

2 700 kr för steg 1-2 inkl. logi och kost.

1650 kr för steg 3 inkl. logi och kost.

Dövstudier för anhöriga

Kurspaketet kostar 1650 kr/person med bidrag från SPSM. För dessa som inte ingår i målgruppen för det här bidraget kostar kursen 1720 kr extra d v s 3370 kr.

Skolan söker bidrag för sina deltagare, man behöver alltså inte söka bidrag själv men dock är det bra om man känner till några regler gällande rätten till bidraget. Läs gärna mer om bidraget på SPSM:s hemsida: Bidrag vid vissa korta kurser

Information om resebidrag

Du kan få resebidrag och du kommer att fylla i ett formulär hos oss under kurstiden.

Bidraget för resor är högst 1 146 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är minst 286 kronor.

Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 25 kronor per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.