Hoppa till innehållet

Dövstudier för senior

Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier!

Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF).

Dövstudier steg 1, kursinnehåll:

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden, olika slags förtryck som tyvärr sker även idag. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan i samhället, vi kommer bl.a. att ta upp om Castberggårdsyndrom och Deafhood. Sen fortsätter vi till rörelsen för att få en inblick i vad den har betytt för samhället och vilka frågor organisationerna arbetat med. Syftet med kursen är att du ska växa som medborgare och få många nya verktyg!

Undervisningsspråk: Svenskt teckenspråk.

Dövstudier steg 2, kursinnehåll:

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om rörelsen och dess utveckling fram till idag. Vi börjar med en kort repetition från första kursen, sen tar vi upp det som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex språkdeprivation och minoritetsstress. Vi fördjupar oss i vad Audism innebär. Kursen är för dig som har deltagit i steg 1.

Undervisningsspråk: Svenskt teckenspråk.

Datum: 4 – 8 november 2024 (både steg 1 och 2)

Pris: 2700 kr inkl. logi och kost

Dövstudier steg 3, kursinnehåll:

Efter en kort repetition från steg 1 och 2, fördjupar vi oss i vårt eget språk, svenskt teckenspråk, hur mår språket idag? Därefter diskuterar vi om vad som är aktuellt inom dövrörelsen idag tex tvåspråkighet och tolkfrågor. Vi kommer också att ta upp några kapitel ur boken ”Bakom välviljans mask-försvagning av dövsamhället” av Harlan Lane. Kursen är för dig som som deltagit i Dövstudier steg 1 och 2.

Undervisningsspråk: Svenskt teckenspråk.

Datum: 11 -13 december 2024

Pris: 1650 kr inkl. logi och kost

Information om resebidrag

Du kan få resebidrag och du kommer att fylla i ett formulär hos oss under kurstiden.

Bidraget för resor är högst 1 146 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är minst 286 kronor.

Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 25 kronor per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.