Hoppa till innehållet

Dövstudier för anhöriga

Vi erbjuder flera kurser i Dövstudier!

Alla Dövstudiekurser genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF).

Dövstudier för anhöriga

Kursen ger dig en tillbakablick i dövas historia och dess utveckling, den orala metoden och om hur dövrörelsen vuxit fram. Du kommer att få kunskap och ökad förståelse om dövkulturen samt kulturens påverkan på samhället. Du får kunskaper i Deaf Gain samt att vi diskuterar dövrörelsen, utbildningar, arbetsmarknaden mm. Teckenspråkstolk kommer att närvara hos alla våra lektioner.

Målgrupp: Anhöriga till döva/hörselskadade
Datum: 22 – 24 november

Information om pris

Kurspaketet kostar 1650 kr/person med bidrag från SPSM. För dessa som inte ingår i målgruppen för det här bidraget kostar kursen 1720 kr extra d v s 3370 kr.

Skolan söker bidrag för sina deltagare, man behöver alltså inte söka bidrag själv men dock är det bra om man känner till några regler gällande rätten till bidraget. Läs gärna mer om bidraget på SPSM:s hemsida: Bidrag vid vissa korta kurser

Information om resebidrag

Du kan få resebidrag och du kommer att fylla i ett formulär hos oss under kurstiden.

Bidraget för resor är högst 1 146 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är minst 286 kronor.

Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 25 kronor per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.