Teckenspråkskurser på distans

Kurslängd: Hösttermin 15 veckor alternativt vårtermin 15 veckor vilket motsvarar kvartsfart, ca 5 timmars distansstudier/vecka och fyra obligatoriska fysiska träffar på skolan

Målgrupp: Personer som vill lära sig teckenspråk, eller repetera/befästa den grundkunskap du redan har. Vi erbjuder distanskurser i två olika nivåer:

– nybörjarnivå utan några förkunskaper

– repetition/fortsättningskurs för dig som läst nybörjarkursen eller motsvarande

Kursinnehåll: Studierna sker på distans och du har kontakt med din teckenspråkslärare via e-post eller livechatt. En heldag i månaden träffas alla deltagare och lärare på skolan för undervisning. Då får du också ta del av skolans teckenspråkiga miljö och använda dina kunskaper praktiskt.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Kostnad: 150 kr för fm/em fika och lunch. Boende finns för 510kr/pers i dubbelrum 710kr i enkelrum.

Ansökan: före den 15 december för våren 2021 och den 15 april för höstterminen .

Ansökan vt 2022