Teckenspråkskurser på distans

Kurslängd: Hösttermin 15 veckor alternativt vårtermin 15 veckor vilket motsvarar kvartsfart, ca 5 timmars distansstudier/vecka och fyra obligatoriska fysiska träffar på skolan

Målgrupp: Personer som vill lära sig teckenspråk, men kursen riktar sig också till dig som vill utveckla ditt teckenspråk Vi erbjuder distanskurser i två olika nivåer:
– nybörjarnivå utan några förkunskaper
– fortsättningskurs för dig som kan lite mera teckenspråk

Kursinnehåll: Studierna sker på distans och du har kontakt med din teckenspråkslärare via e-post eller livechatt. En heldag i månaden träffas alla deltagare och lärare på skolan för undervisning. Då får du också ta del av skolans teckenspråkiga miljö och använda dina kunskaper praktiskt.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Kostnad: 150 kr för fm/em fika och lunch. Boende finns för 510kr/pers i dubbelrum 710kr i enkelrum.

Ansökan: före den 15 november för våren 2021 och den 15 april för höstterminen .

Ansökan vt 2022