Hoppa till innehållet

Allmän kurs, för nyanlända i Stockholm

Vill du bo i Sveriges huvudstad och studera på Allmän kurs för nyanlända? Då passar den här utbildningen dig. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, läsa och skriva på svenska och få kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Du har möjlighet att kombinera dina studier med arbetspraktik.

Allmän kurs för nyanlända

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här får du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du har möjlighet att kombinera dina studier med arbetspraktik.

Kursinnehåll

All undervisning sker på svenskt teckenspråk.

Under läsåret får deltagarna läsa ämnen svenskt teckenspråk, svenska, engelska, samhällskunskap, matematik/privatekonomi, religionskunskap, livskunskap, hemkunskap, föreningskunskap, arbetsmiljö och arbetsliv. Dövstudier ingår även i kursen i samband med studiebesök på Västanviks folkhögskola.

Under läsåret kommer vi att läsa om olika teman. Dessa teman kommer vi att använda i de olika ämnena. Temat blir en röd tråd genom alla ämnen för dig som deltagare.

Din utveckling av din kommunikativa förmåga är viktig i kursen. Vi jobbar språkutvecklande där svenskt teckenspråk och svenskan lyfts in i samhällskunskap och naturkunskap. Genom extra fokus på det svenska teckenspråket respektive språket får du bättre förutsättningar att förstå ämnena. Det här tvåspråkiga arbetssättet hjälper dig oavsett om du har svenska som modersmål eller ej.

Du tränas även i olika lässtrategier för att kunna såväl överblicka en text som förstå den på djupet samt förstå det underförstådda.

Ett mål för kursen är att du ska få utveckla din självkänsla och därmed kunna känna en trygghet i din egen identitet. Du får lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har i det svenska samhället samt utveckla en förståelse för hur olika samhällsfunktioner arbetar. Du ges därmed verktygen för att kunna bli en självständig samhällsmedborgare som kan inta ett demokratiskt förhållningssätt.

Du lär dig under kursen hur du studerar på ett för dig effektivt sätt. Du får även lära dig att utnyttja digitala verktyg i ditt lärande.

I kursen ingår även regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar inklusive studiebesök. Skolan ordnar en studieresa till Västanviks folkhögskola i Leksand en gång per termin, där du får språkkunskaper samt delta i Dövstudier i en vecka.

Översikt på kursinnehåll:

  • Svenskt teckenspråk.
  • Svenska
  • Engelska
  • Samhällsorientering
  • Matematik/privatekonomi
  • Livskunskap
  • Hemkunskap
  • Föreningskunskap
  • Arbetsmiljö och arbetsliv
  • Dövstudier på Västanviks folkhögskola

Arbetssätt

Att studera på folkhögskola innebär att lära av varandra, av såväl lärare som andra deltagare. Vi lägger därför stor vikt vid din närvaro. Vi arbetar mycket tillsammans och diskuterar oss ofta fram till svar på frågor. Du får här prova på vad det innebär att arbeta i grupp och att möta olika utmaningar som kan uppstå som är nödvändiga för att ett grupparbete ska fungera bra. Grupparbete varvas med individuellt arbete. Du får som deltagare återkommande individuell respons kopplad till vad du behöver arbeta med för att uppnå behörighet i respektive ämne.

Efter avslutad kurs

När du har nått behörighet i svenska, svenskt teckenspråk, matematik och samhällskunskap får du få studieomdöme på grundskolenivå. Då kan du ansöka till vår Allmän kurs, högskoleförberedande.

Antagningskrav

Du måste ha fått dina fyra sista siffror i ditt svenska personnummer om du kommer från ett land utanför EU/EES. Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan

Du kan ansöka till allmän kurs – svenska och teckenspråk för nyanlända under hela året.