Hoppa till innehållet

Allmän kurs för personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning

Västanviks folkhögskola ger döva eller teckenspråkiga vuxna möjlighet att utveckla sina kompetenser samtidigt som deras personliga utveckling främjas. Utbildningen stärker deras ställning i arbets- och samhällslivet och ger även en bra grund för fortsatt utbildning.

Allmän kurs för personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning förkortas till Allmän kurs IF är motsvarande anpassad grundskole- eller gymnasienivå. Kursen anordnas på Stockholmsfilialen.

Allmän kurs IF är en allmän kurs speciellt utformad för deltagare som gått på anpassad grundskola eller gymnasieskola och vill ha undervisning på svenskt teckenspråk.

Har du en intellektuell funktionsnedsättning och vill fördjupa din utbildning på teckenspråk och samtidigt utveckla din identitet?

Då är denna kurs perfekt för dig! Målet med denna kurs är att du ska utveckla dina kunskaper och din identitet för att bli bättre rustad för att så självständigt som möjligt ifrågasätta, göra egna val och fatta olika beslut i din vardag.

Vill du genom undervisning på teckenspråk

  • Förbättra dina språk- och ämneskunskaper?
  • Utveckla din identitet?
  • Öka dina möjligheter att studera vidare?

Kurslängd: 1 – 3 år (med möjlighet till förlängning)

Studietakt: Halvfart

Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade med intellektuell funktionsnedsättning

Plats: Västanviks folkhögskolas Stockholmsfilial (på Sandsborgsvägen 44A, Enskede)

Kursstart: 19 augusti 2024

Ansökningsperiod: 8 april – 31 maj 2024

Kursinnehåll

I Allmän kurs utgår vi ifrån där du står just nu och lägger upp en utbildningsplan som anpassas efter dig, både i tempo, studieförmåga och intresseområde. Du är med och påverkar innehållet med dina erfarenheter och intressen.

Vi arbetar tematiskt, både praktiskt och teoretiskt, utifrån dina förutsättningar och mål där du får utveckla dina kunskaper och växa tillsammans med andra.

I undervisningen använder vi oss av digitala verktyg och jobbar med att utveckla din digitala kompetens och förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället.

I anslutning till studierna gör vi studiebesök och bjuder in externa föreläsare.

Arbetssätt

Vi börjar alltid med att göra en studieplanering tillsammans med dig, då har vi ett samtal om dina behov och mål utifrån dina önskemål. Kursen är individuellt anpassad för dig, där dina egna mål och tankar spelar en stor roll för kursens innehåll och upplägg.

Att studera tematiskt innebär att ämnena du läser kopplas samman. I stället för att läsa varje ämne för sig, vävs de in ett sammanhängande pass över dagen. Ett tema löper normalt över en halv eller en hel termin.

Vi erbjuder extra stöd i form av anpassningar under lektionstid där lärare och deltagarcoacher skapar olika stödjande strukturer för ditt lärande och utveckling. Vi arbetar också mycket med sammanhållning och trygghet i gruppen.

Kursen är 1-3 år lång beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet. Extra år kan erbjudas beroende på individuella förutsättningar/diagnoser. Kursen är på halvfart och ges på torsdagar och fredagar.

Intyg & utbildningsbevis

Deltagare på allmän kurs har rätt att begära om ett studieintyg/omdöme med samlad bedömning av deltagarens studieförmåga.

Antagningskrav

Du fyller minst 18 år under läsåret, har någon form av hörselnedsättning, har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning samt behärskar svenskt teckenspråk.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs för personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning under hela året. För ansökan klickar du på knappen ”Anmälan” och kommer då till skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft.

Har ni frågor eller vill ha hjälp med ansökan, kontakta vår verksamhetsansvarig Maria Rudin, mobil: 0735-002392 (SMS/video) eller e-post: maria.rudin@vastanviksfhs.se.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en på 950 kr/termin.

Serviceavgiften ger dig:

· Tillgång till Office 365 och andra licenser

· Studiematerial och kopior

· Wifi

· Olyckfallsförsäkring

· Fika

· Utflykter och inträden